Mapa strony English version
Nieruchomości i inwestycje budowlane
Specjalizacje » Nieruchomości i inwestycje budowlane
Specjalizacje

Zespół nieruchomości i inwestycji budowlanych doradza klientom w następujących obszarach:

  • badanie stanu prawnego nieruchomości (ocena możliwości inwestycyjnych pod kątem przepisów o zagospodarowaniu przestrzennym, obciążenia nieruchomości, roszczenia reprywatyzacyjne)
  • obsługę prawną procesu sprzedaży i nabycia nieruchomości
  • obsługa procesów inwestycyjnych (decyzje środowiskowe, pozwolenie na budowę, pozwolenie na użytkowanie)
  • doradztwo związane z prawem ochrony środowiska w procesie inwestycyjnym
  • reprezentowanie klientów przed w postępowaniach sądowych i administracyjnych (postępowanie wieczystoksięgowe, roszczenia z tytułu umów najmu, dzierżawy i leasingu nieruchomości, opłaty za użytkowanie wieczyste, dochodzenie innych roszczeń związanych z obrotem nieruchomościami)
  • doradztwo i reprezentacja klientów przed sądami w zakresie roszczeń reprywatyzacyjnych.
Osoby kontaktowe