Mapa strony English version
Media i rozrywka
Specjalizacje » Media i rozrywka
Specjalizacje

Świadczymy kompleksowe usługi prawne związane z obrotem prawami niematerialnymi. Naszą ofertę kierujemy do wydawców, producentów, organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi, a także innych przedsiębiorców, którzy w jakimkolwiek stopniu obracają majątkowymi prawami autorskimi lub prawami niematerialnymi wynikającymi z umów licencji. Eksperci zatrudnieni w Kancelarii, w szczególności:

  • doradzają, jak skutecznie chronić prawa autorskie i pokrewne,
  • pomagają klientom w tworzeniu umów i innych dokumentów, których treść w najwyższym stopniu zabezpiecza ich interesy w zakresie nie tylko tej dziedziny prawa, ale również chroni ich przed niepożądanymi konsekwencjami na innych obszarach, takich jak chociażby prawo podatkowe,
  • reprezentują klientów w sprawach spornych związanych z ochroną praw autorskich i pokrewnych,
  • tworzą od podstaw oraz ulepszają istniejące systemy bezpiecznej i precyzyjnej dokumentacji regulującej przepływ majątkowych praw autorskich czy też praw wynikających z udzielonych licencji,
  • oceniają umowy o pracę, o dzieło, zlecenia i inne zawierające w sobie element związany z przeniesieniem praw autorskich z uwzględnieniem wynikających z tego m.in. konsekwencji podatkowych,
  • zajmują się również szeroko rozumianą ochroną praw do wizerunku, włączając w to pełną obsługę sporów wynikających na tym tle,
  • w ramach doradztwa z zakresu prawa prasowego prawnicy z Kancelarii MDDP m.in. rejestrują tytuły prasowe, wykonują w imieniu klientów czynności związane z ich ochroną, a także przygotowują zestaw argumentów w ramach procedury obejmującej wnioski o opublikowanie sprostowania informacji prasowej,
  • reprezentują interesy stron w postępowaniu o naruszenie praw do znaku towarowego i czyny nieuczciwej konkurencji,
  • współpracując z rzecznikami patentowymi koordynują prace związane z rejestracją i późniejszą ochroną, a także, jeśli występuje taka wola klienta – sprzedażą znaków towarowych z uwzględnieniem wszystkich konsekwencji prawnych i biznesowych tego rodzaju transakcji.
Osoby kontaktowe