Mapa strony English version
Postępowania sądowe i rozwiązywanie sporów
Specjalizacje » Postępowania sądowe i rozwiązywanie sporów
Specjalizacje

Zespół postępowań sądowych i rozwiązywania sporów wyręcza klientów MDDP w walce o sprawiedliwość reprezentując ich interesy na wszystkich etapach postępowań sądowych (cywilnych, karnych i administracyjnych), przed Sadem Najwyższym, Trybunałem Konstytucyjnym, Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej, sądami arbitrażowymi, Krajową Izbą Odwoławczą  i w kontaktach z organami administracji. Członkowie zespołu odpowiadają również za dopełnianie wszelkich formalności w sprawach rejestrowych.

Eksperci MDDP specjalizują się zwłaszcza w prowadzeniu sporów, w których przeciwnikiem strony jest Skarb Państwa. Takie spory toczą się przede wszystkim w  sądach administracyjnych, ale również obejmują postępowania cywilne oraz karne skarbowe. Specjaliści z MDDP należący do zespołu postępowań sądowych i rozwiązywania sporów są doświadczonymi praktykami, każdy z nich ma na swoim koncie od kilkudziesięciu do kilkuset postępowań, w których występował w charakterze pełnomocnika strony na sali sądowej.

Oferta specjalistów z MDDP w zakresie rozwiązywania sporów uwzględnia również ich zaangażowanie w przedprocesowe etapy zmierzające do rozwiązania sporu takie jak negocjacje z drugą stroną sporu oraz mediacja (ta ostatnia również na etapie postępowania sądowego po skierowaniu przez sąd sprawy do mediacji).

Osoby kontaktowe