Mapa strony English version
Wiktor Budzewski
Strona główna » Zespół » Wiktor Budzewski
Specjalizacje

Wiktor Budzewski - Adwokat.

Specjalizuje się w prawie spółek, prawie cywilnym, postępowaniach sądowych oraz szeroko rozumianym prawie gospodarczym. Doradzał przy projekcie „opracowania 10 najlepszych praktyk oraz Krajowej Mapy Drogowej w zakresie godzenia ról zawodowych i rodzinnych jako mechanizmu wspierającego równość szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy” realizowanym dla państwowej jednostki budżetowej podległej Ministerstwu Pracy i Polityki Społecznej. Z kancelarią MDDP związany od 2015 roku. Wcześniej stale współpracował z warszawskimi kancelariami, gdzie doradzał w wielu procesach sądowych, jak również przy projektach łączenia, podziału i przekształcenia spółek.
Absolwent Wydziału Prawa Akademii Leona Koźmińskiego. Studia ukończył z wyróżnieniem. Absolwent „Akademii Spółek” - studiów podyplomowych organizowanych przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie. Na studiach zaangażowany w działalność społeczną: Członek i Prezes Studenckiej Poradni Prawnej przy Akademii Leona Koźmińskiego.

Wiktor Budzewski

(+48) (22) 322 68 88
Wiktor.Budzewski@mddp.pl