Mapa strony English version
Bartłomiej Sadura
Strona główna » Zespół » Bartłomiej Sadura
Specjalizacje

Bartłomiej zajmuje się prowadzeniem spraw spornych, doradztwem z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego, doradztwem w sprawach regulacyjnych oraz bieżącą obsługą prawną przedsiębiorców.

Prowadzi postępowania przed sądami powszechnymi i administracyjnymi. Doradza klientom z branż podlegających szczególnym wymogom regulacyjnym, w szczególności z branży farmaceutycznej. Wspiera klientów w procesach restrukturyzacji zadłużenia, w tym na drodze sądowych postępowań restrukturyzacyjnych oraz w postępowaniach upadłościowych.

Doświadczenie zawodowe zdobywał w wiodących polskich i międzynarodowych kancelariach prawnych. Jest adwokatem, członkiem Izby Adwokackiej w Warszawie, absolwentem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

 


Bartłomiej Sadura

(+48) (22) 322 68 88
Bartlomiej.Sadura@mddp.pl