Mapa strony English version
Ekspert fiskalny w todze chce bronić przed karą
Strona główna » Publikacje
Publikacje

Doradcy podatkowi zamierzają pomagać w sporach z ZUS i w sprawach karnoskarbowych.

Jest o co grać. Według danych Ministerstwa Sprawiedliwości w 2013 r. do sądów wpłynęło niemal 230 tys. spraw z ubezpieczeń społecznych. Sądy rejonowe zajęły się 55 tys. spraw o wykroczenia skarbowe i 19 tys. o przestępstwa skarbowe.

Doradcy uważają, że w obu tych sferach to właśnie oni, jako znawcy podatków i rozliczeń z ZUS, są najlepszymi specjalistami.

Wysoka stawka
– Sprawy ubezpieczeń społecznych są ściśle związane z obliczaniem podatków, dlatego to my znamy się na tym najlepiej – twierdzi dr Mariusz Cieśla, doradca podatkowy wyręczający klientów w rozliczeniach z ZUS i prowadzący spory sądowe na tym tle. Dodaje, że teoretycznie już dziś doradcy mogą reprezentować klientów przed sądem cywilnym w tych sprawach na podstawie ogólnej możliwości reprezentowania osoby fizycznej przez inną osobę. W praktyce sądy są temu niechętne.

Gdyby doradcy uzyskali uprawnienia pełnomocników, mogliby otrzymywać, podobnie jak radcy i adwokaci, zwrot kosztów zastępstwa procesowego po wygranej sprawie.

W sprawach karnoskarbowych wiedza fiskalna też byłaby poważnym atutem doradców. Ci, którzy już reprezentują klientów przed sądami administracyjnymi, mogliby rozszerzyć kompetencje. Jak zauważa adwokat Małgorzata Sobońska z kancelarii MDDP, doświadczenie zdobyte w prowadzeniu spraw w sądach administracyjnych może być jednak niewystarczające, bo procedura karna jest odmienna.
– Duże znaczenie ma w niej badanie takich kwestii jak stopień winy oskarżonego. Inne jest też postępowanie dowodowe – mówi Małgorzata Sobońska.

Korporacje mówią „nie"
Do koncepcji nowych uprawnień dla doradców z dużymi wątpliwościami podchodzi Andrzej Zwara, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej. – Nie kwestionuję wiedzy doradców podatkowych na temat samych podatków, ale w sporach przed sądem karnym decydująca jest znajomość procedury karnej – zauważa.
Podobnie twierdzi Dariusz Sałajewski, prezes Krajowej Rady Radców Prawnych.
– To zbyt pochopna koncepcja – komentuje.
Doradcy podatkowi chcą też, by ci, którzy występują przed sądami, nosili togi.
– Byłoby to wizualne potwierdzenie naszego statusu zawodu zaufania publicznego. Poza tym noszenie togi jest obowiązkowe w Trybunale Sprawiedliwości UE, a tam też trafiają polskie sprawy podatkowe – zauważa Zbigniew Maciej Szymik, były przewodniczący samorządu doradców.
Starania o możliwość reprezentacji klientów w sprawach ubezpieczeń społecznych i karnoskarbowych zapowiadała uchwała zjazdu samorządu doradców w styczniu tego roku. O tym, że doradcy rzeczywiście będą się starali o możliwość obron, poinformowała szefowa samorządu Jadwiga Glumińska-Pawlic podczas ubiegłotygodniowego finału rankingu doradców podatkowych „Rz".

Opinia dla „Rz"
Jadwiga Glumińska-Pawlic, przewodnicząca Krajowej Rady Doradców Podatkowych
Przewiduję, że nowe uprawnienia sądowe będą dostępne tylko dla tych doradców, którzy wykażą się wiedzą o procedurze karnej i cywilnej. Nie wykluczam, że w tym celu stworzymy wydzieloną kategorię doradców, którzy musieliby odbyć praktyki i zdać stosowne egzaminy z tych dziedzin, potwierdzone państwowymi certyfikatami. Zresztą i dziś nie wszyscy doradcy prowadzą sprawy w sądach, więc de facto już istnieje podział na kolegów, którzy działają w sądzie, i tych, którzy lepiej się czują, doradzając w innej formie. Chcemy,by kompleksowe zmiany legislacyjne temu towarzyszące zostały szczegółowo omówione z wszystkimi zainteresowanymi, w tym z ministerstwami Finansów i Sprawiedliwości.

Źródło: Rzeczpospolita/Paweł Rochowicz

2011
2012
2013
2014