Nabycie trzech warszawskich biurowców przez VIG Fund

VIG Fund – fundusz nieruchomościowy należący do Vienna Insurance Group, jednej z największych międzynarodowych grup ubezpieczeniowych w Europie Środkowo-Wschodniej – powiększył swoje portfolio w Warszawie, nabywając trzy budynki biurowe od niemieckiego funduszu inwestycyjnego Patrizia. Nowo nabyte nieruchomości o łącznej powierzchni 15 400 m2 obejmują następujące budynki zlokalizowane w centrum stolicy: – Norway House przy ulicy Lwowskiej 19, – CH25 przy ulicy Chmielnej 25 – N21 przy ulicy…

ESG w procesie inwestycyjnym: MDDP Olkiewicz i Wspólnicy na Polskim Kongresie Prawa Budowlanego

W dniach 16-18 lutego 2022 r. odbędzie się siódma edycja Polskiego Kongresu Prawa Budowlanego, którego prelegentką będzie Agata Demuth, partner, radca prawny, szef praktyki nieruchomości w kancelarii MDDP Olkiewicz i Wspólnicy. Coraz bardziej rygorystyczne wymogi regulacyjne oraz rosnąca presja społeczna i rynkowa sprawiają, że kwestie dekarbonizacji i zrównoważonego budownictwa nabierają kluczowego znaczenia dla inwestorów i deweloperów. Ograniczenie negatywnego wpływu budynków na środowisko stanowi jeden z najważniejszych punktów strategii…

System kaucyjny, czyli poważne zmiany dla producentów napojów, sieci handlowych, właścicieli sklepów i nas, konsumentów

31 stycznia 2022 roku został przekazany do konsultacji publicznych długo wyczekiwany projekt ustawy wprowadzający ramy dla działania systemu kaucyjnego w Polsce. To kolejna propozycja, po projektach przepisów implementujących w jakimś zakresie tzw. dyrektywę plastikową (SUP) oraz dyrektywę odpadową w zakresie rozszerzonej odpowiedzialności producenta (ROP), zmierzająca w kierunku systemowego dostosowania gospodarki odpadami opakowaniowymi do przepisów UE. Jak na razie brak spójności pomiędzy projektami a także poważne wątpliwości związane z ich…

MDDP Partnerem Konferencji Praca 4.0

W dniach 24-28 stycznia 2022 r. odbywa się konferencja „Praca 4.0. Nowa normalność w nowej rzeczywistości” organizowana przez Konfederację Lewiatan, której Partnerem jest MDDP. To wydarzenie kierowane do osób zarządzających firmami, działami HR oraz odpowiedzialnych za sprawy kadrowo-płacowe i rekrutację. Stanowi ono forum wymiany doświadczeń, inspiracji i wiedzy o nadchodzących zmianach legislacyjnych i praktycznych rozwiązaniach z obszaru prawa pracy. Podczas wydarzenia eksperci kancelarii prawnej MDDP Olkiewicz i Wspólnicy oraz spółki doradztwa prawnego…

Szczepienia przeciw Covid-19 – co wolno pracodawcy?

Projekt ustawy w sprawie uprawnień do weryfikacji szczepień pracowników Zapowiadany od wielu miesięcy projekt ustawy o jawności szczepień pracowników pojawił się na stronach rządowego centrum legislacji. Zakłada on, że w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub epidemii pracodawca może żądać od pracownika lub osoby pozostającej z nim w stosunku cywilnoprawnym, informacji o posiadaniu negatywnego wyniku testu na SARS-CoV-2, wykonanego nie wcześniej niż 48 godzin przed jego okazaniem. Z obowiązku okazania zwolniony ma być…

(R)ewolucja w prawie pracy?

10 grudnia 2021 roku opublikowano projekt ustawy o niektórych umowach zawieranych elektronicznie (numer projektu UD 230). Planowana ustawa wprowadza możliwość elektronicznego zawierania m.in. umów o pracę, umów zlecenia lub umów zawieranych z rolnikami w ramach utworzonego systemu informatycznego. Takie rozwiązanie nie jest jednak przewidziane dla wszystkich pracodawców lub zleceniobiorców. Z projektu wynika, że z zawierania umów dotyczących zatrudnienia w systemie informatycznym będą mogli korzystać mikroprzedsiębiorcy, rolnicy oraz osoby fizyczne…

Nowa ustawa o przewadze kontraktowej

17 listopada 2021 roku została uchwalona ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi. Jest ona aktem implementującym dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/633 z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie nieuczciwych praktyk handlowych w relacjach między przedsiębiorcami w łańcuchu dostaw produktów rolnych i spożywczych. Ustawa za naruszenia wprowadza kary w wysokości do 3% obrotu osiągniętego w roku obrotowym  poprzedzającym  rok  jej nałożenia,  jeżeli  dostawca  albo …

Jak zarządzać bezpieczeństwem pracowników i kontrahentów?

Agata Kałwińska-Bęben w wypowiedzi dla Forbes analizuje z perspektywy prawnej działania, które pracodawca powinien podejmować, żeby chronić swoich pracowników i kontrahentów. Kontrola szczepień na COVID-19 – co wprowadzi ustawa? Planowana ustawa o kontrolowaniu szczepień na COVID-19 ma pozwolić na efektywniejsze zarządzanie ryzykiem w miejscu pracy tak, aby pracodawcy mogli chronić nie tylko pracowników, ale i swoich klientów – kontrahentów, dostawców, petentów, którzy mają z nimi kontakt. Zapowiedzi co do jej zakresu było kilka, łącznie…

Zgłaszanie nieprawidłowości i sygnaliści – ostatni dzwonek na działania

Projekt polskiej ustawy o ochronie sygnalistów, czyli osób zgłaszających naruszenia prawa jest na ostatniej prostej procesu legislacyjnego, bowiem 17 grudnia 2021 r. mija termin implementacji dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w tym zakresie. To już ostatnia chwila na przygotowania do wdrożenia tych rozwiązań dla podmiotów zatrudniających co najmniej 250 osób oraz dla wszystkich podmiotów sektora publicznego. Rozwiązania dotyczące ochrony sygnalistów…

Zatrudnianie cudzoziemców – ułatwienia

8 listopada 2021 r. Sejm przyjął nowelizację ustawy o cudzoziemcach i niektórych innych ustaw (m.in. ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach runku pracy). Planowane rozwiązania mają ułatwić uzyskanie przez cudzoziemców zezwoleń na pracę oraz zezwoleń na pobyt czasowy i pracę. Przepisy są obecnie przedmiotem prac Senatu. Najważniejsze spodziewane zmiany: Rezygnacja z wymogu posiadania zapewnionego miejsca…