Jak zarządzać bezpieczeństwem pracowników i kontrahentów?

Agata Kałwińska-Bęben w wypowiedzi dla Forbes analizuje z perspektywy prawnej działania, które pracodawca powinien podejmować, żeby chronić swoich pracowników i kontrahentów. Kontrola szczepień na COVID-19 – co wprowadzi ustawa? Planowana ustawa o kontrolowaniu szczepień na COVID-19 ma pozwolić na efektywniejsze zarządzanie ryzykiem w miejscu pracy tak, aby pracodawcy mogli chronić nie tylko pracowników, ale i swoich klientów – kontrahentów, dostawców, petentów, którzy mają z nimi kontakt. Zapowiedzi co do jej zakresu było kilka, łącznie…

Pięć wątpliwości dotyczących sygnalistów w jednostkach publicznych

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 dotycząca ochrony osób zgłaszających przypadki naruszenia prawa Unii Europejskiej (Dz.Urz. UE z 2019 r. L 305, s. 17; dalej: dyrektywa o ochronie sygnalistów) została opublikowana 26 listopada 2019 r. i weszła w życie 17 grudnia 2019 r., wyznaczając dwuletni okres na jej implementację w państwach członkowskich. Celem regulacji jest przede wszystkim ochrona osób zgłaszających naruszenia prawa. Wiąże się to z wieloma nowymi obowiązkami…

Prawny start w startup. Jakie podmioty muszą się zgłosić do centralnego rejestru beneficjentów?

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych to publiczny rejestr, w którym zgromadzone są dane o osobach fizycznych sprawujących bezpośrednią lub pośrednią kontrolę nad określonymi podmiotami gospodarczymi. Kto musi się do niego zgłosić i jakie informacje ujawnić? Czym jest CRBR? Należy podkreślić, że przywołana wyżej “bezpośrednia kontrola” nie odnosi się jedynie do uwarunkowań prawnych funkcjonowania spółki, ale również…

Ustawa o AML: Siedem najważniejszych wyzwań

Część zmian w ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu wchodzi w życie 31 października 2021 r. Nakładają one kolejne obowiązki także na biura rachunkowe, które powinny m.in. zweryfikować własne wewnętrzne procedury AML oraz zakres informacji zgłaszanych do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych, aby dostosować się do nowych wymagań. Pełna treść artykułu: Dziennik Gazeta Prawna Autorzy: Daniel Michalski, Olga Tajak

Prawny start w startup. Startup oczami prawnika inwestora

Chcesz pozyskać finansowanie od inwestora? Szykuj się na kontakt z jego prawnikami. Oto, na co zwracają uwagę eksperci podczas prawnego due diligence startupu. Pozyskiwanie finansowania na kolejnych etapach rozwoju startupu to jedno z głównych wyzwań, z którym zmierzyć się muszą founderzy. Inwestorzy oferują startupom szeroki wachlarz ofert finansowania, które łączy jedno – chęć uzyskania zwrotu z inwestycji. Oceniając ryzyko transakcji inwestor przeprowadza analizę biznesu prowadzonego przez startup…

Prawny start w startup. Co powinna zawierać dokumentacja RODO?

Prowadzisz firmę lub startup? Oto praktyczny poradnik prawnika, jak należy prowadzić dokumentację RODO. RODO, w odróżnieniu od poprzednio obowiązujących przepisów z zakresu ochrony danych osobowych, nie nakłada wprost na administratorów obowiązku prowadzenia w firmie rozbudowanej dokumentacji przetwarzania danych, np. w postaci polityki bezpieczeństwa, instrukcji zarządzania systemami informatycznymi, czy ewidencji osób upoważnionych. Nie oznacza to jednak,…

Ochrona sygnalisty – nowe obowiązki dla pracodawców oraz jednostek sektora finansów publicznych już w tym roku

Do 17 grudnia 2021 r. Polska ma czas na implementację dyrektywy Parlamentu i Rady (UE) 2019/1937 z 23 października 2019 r. dotyczącej ochrony osób zgłaszających przypadki naruszenia prawa Unii Europejskiej – zwanej potocznie dyrektywą o sygnalistach [Dyrektywa], przypomina Agata Kałwińska, prawnik w kancelarii MDDP Olkiewicz i Wspólnicy. Ekspert: Agata Kałwińska Źródło: alebank.pl