ESG w procesie inwestycyjnym: MDDP Olkiewicz i Wspólnicy na Polskim Kongresie Prawa Budowlanego

W dniach 16-18 lutego 2022 r. odbędzie się siódma edycja Polskiego Kongresu Prawa Budowlanego, którego prelegentką będzie Agata Demuth, partner, radca prawny, szef praktyki nieruchomości w kancelarii MDDP Olkiewicz i Wspólnicy. Coraz bardziej rygorystyczne wymogi regulacyjne oraz rosnąca presja społeczna i rynkowa sprawiają, że kwestie dekarbonizacji i zrównoważonego budownictwa nabierają kluczowego znaczenia dla inwestorów i deweloperów. Ograniczenie negatywnego wpływu budynków na środowisko stanowi jeden z najważniejszych punktów strategii…

Zgłaszanie nieprawidłowości i sygnaliści – ostatni dzwonek na działania

Projekt polskiej ustawy o ochronie sygnalistów, czyli osób zgłaszających naruszenia prawa jest na ostatniej prostej procesu legislacyjnego, bowiem 17 grudnia 2021 r. mija termin implementacji dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w tym zakresie. To już ostatnia chwila na przygotowania do wdrożenia tych rozwiązań dla podmiotów zatrudniających co najmniej 250 osób oraz dla wszystkich podmiotów sektora publicznego. Rozwiązania dotyczące ochrony sygnalistów…

WEBINAR – Ochrona sygnalisty – nowe obowiązki dla pracodawców oraz jednostek sektora finansów publicznych już w tym roku

17 grudnia 2021 r. mija termin implementacji Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii w odniesieniu do podmiotów zatrudniających co najmniej 250 osób oraz dla wszystkich podmiotów sektora publicznego. Zgodnie z doniesieniami medialnymi, wkrótce należy spodziewać się projektu ustawy w powyższym…

WEBINAR – Delegowanie pracowników – nowe przepisy – wyzwania dla pracodawców

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/957 zmieniająca dyrektywę 97/71/WE dotyczącą delegowania pracowników w ramach świadczenia usług wprowadziła istotne zmiany dla pracodawców delegujących pracowników do innych krajów członkowskich, jak i pracodawców delegujących pracowników do Polski. Polska ustawa wdrażająca nowe przepisy do krajowego porządku prawnego weszła już w życie. Podczas webinarium porozmawiamy m.in. o tym jakie…

WEBINAR – Praca w dobie epidemii – przystosowanie miejsca pracy i struktury zatrudnienia do nowych warunków

Pandemia COVID-19 ma zawrotny wpływ na funkcjonowanie wielu branż, zarówno na ich aspekty biznesowe, jak i w organizację pracy. Niektóre firmy zdecydowały się na powrót do biur, a część z nich przygotowuje się do tego. Nie zmienia to jednak faktu, że obecny model pracy, znacząco będzie różnił się od tego sprzed rozpowszechnienia się epidemii. Podczas webinarium odpowiemy m.in. na…

WEBINAR – Wdrożenie systemu compliance – dlaczego nie warto czekać?

W programie spotkania dlaczego system compliance warto wdrożyć już dziś, podstawowe założenia projektu ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych, ochrona sygnalisty, minimalizacja ryzyk karnoskarbowych – procedury wewnętrzne, ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa i prywatności Prelegenci Wiktoria Cieślikowska, Daniel Michalski, Alicja Sarna, Agata Kałwińska Gdyby chcieli Państwo wziąć udział w kolejnych spotkaniach zapraszamy do zapisu na nasz newsletter:

WEBINAR – Gdy świat staje na głowie i wszystko trzeba zacząć robić inaczej – dostosowanie organizacji do działania w warunkach kryzysowych

Pandemia COVID-19 postawiła przed nami wyzwania z jakimi wcześniej nie mieliśmy do czynienia. Organizacje muszą błyskawicznie reagować na pojawiające się zmiany, przeorganizować swój sposób działania oraz dostosować go do nowej sytuacji, jednocześnie mając na uwadze bezpieczeństwo pracowników i danych. W trakcie webinarium eksperci omówią jak sprostać wyzwaniom wynikającym z połączenia pracy zdalnej, zapewnienia środków bezpieczeństwa fizycznego oraz bezpieczeństwa technicznego w organizacji,…

WEBINAR – Branża transportowa w starciu z epidemią – prawne i podatkowe narzędzia walki ze skutkami kryzysu

Trwająca pandemia COVID-19 ma ogromny wpływ na sposób działania branży transportowej i jej kondycję finansową. Cały sektor mierzy się z wyzwaniami dotyczącymi organizacji pracy, utrudnieniami w zakresie realizacji zamówień, problemami wynikającymi z opóźnień w płatnościach oraz z obowiązków wywiązania się ze zobowiązań podatkowych. W trakcie webinarium eksperci omówią pakiet propozycji rządowych stworzonych w celu pomocy przedsiębiorcom dotkniętym skutkami pandemii oraz przypomną…

WEBINAR – Branża internetowa i reklamowa wobec epidemii – co i jak można zrobić prawnie i podatkowo, aby przetrwać

Obecna sytuacja związana z rozprzestrzenianiem się epidemii COVID-19 niesie za sobą ogromne skutki ekonomiczne, które uderzają w wiele sektorów gospodarki. Również branża internetowa i reklamowa musi zmierzyć się z jej skutkami i podjąć działania zmierzające do zmiany sposobu funkcjonowania organizacji tak, by przetrwać kryzys. W trakcie webinarium eksperci omówią pakiet propozycji rządowych stworzonych w celu pomocy…

WEBINAR – Biznes w czasach epidemii

Niestandardowe sytuacje wymagają niestandardowych działań. Obecna pandemia koronawirusa oddziałuje na biznes we wszystkich jego sektorach i zmusza przedsiębiorstwa do szybkich zmian w modelach funkcjonowania i poszukiwania rozwiązań, które pozwolą im przetrwać kryzys. W trakcie webinarium eksperci omówią pakiet propozycji rządowych stworzonych w celu pomocy przedsiębiorcom dotkniętym skutkami pandemii oraz przypomną te narzędzia i instrumenty prawne, które są…