W CZYM MOŻEMY POMÓC?

 • Ocena zgodności organizacji będącej instytucją obowiązania z krajowymi oraz międzynarodowymi przepisami oraz wytycznymi
 • Opracowanie oraz wdrożenie wewnętrznej procedury w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
 • Dostarczenie narzędzia do bieżącej analizy ryzyka w bieżącej działalności Klienta oraz bieżące wsparcie w tym zakresie
 • Przygotowanie tzw. procedury grupowej zgodnej z wymogami przepisami dotyczącymi AML
 • Wsparcie w identyfikacji beneficjentów rzeczywistych w ramach dokonywania zgłoszeń do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych
 • Prowadzenie szkoleń dla pracowników i współpracowników zaangażowanych w realizację obowiązków w zakresie przepisów AML
 • Przygotowywanie oraz wdrożenie mechanizmów wykorzystywanych przy zgłaszaniu naruszeń (whistleblowing)
 • Procedury wewnętrznego postępowania wyjaśniającego
 • Procedury dotyczące ochrony informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa
 • Polityki antykorupcyjne i prezentowe
 • Wsparcie Klientów w przygotowaniu do zewnętrznych audytów oraz kontroli

Zespół MDDP Olkiewicz i Wspólnicy

Zespół compliance kancelarii MDDP Olkiewicz i Wspólnicy zapewnia wsparcie wyspecjalizowanego oraz doświadczonego zespołu ekspertów, który pomaga dostosować organizacje – zarówno polskie podmioty, jak i zagraniczne korporacje – do obowiązujących i nadchodzących zmian w przepisach, uwzględniając specyfikę ich działania oraz indywidualne potrzeby.

Dzisiejsze otoczenie prawne obejmuje coraz większą ilość europejskich i krajowych przepisów regulujących zasady zapewnienia szeroko pojętej zgodności działalności organizacji z prawem. Jako przykłady można wskazać dyrektywę ws. ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii popularnie zwaną dyrektywą ws. ochrony sygnalistów, procedowany od jakiegoś czasu projekt ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych, RODO czy też zmiany ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu związane z implementacją IV i V Dyrektywy AML. Dla biznesu oznacza to przede wszystkim konieczność wprowadzenia nowych procedur do przedsiębiorstwa albo co najmniej rewizji obowiązujących kodeksów postępowań, kodeksów etyki itp.

Jednocześnie epidemia koronawirusa postawiła firmy w sytuacji, która zweryfikowała skuteczność posiadanych procedur lub boleśnie obnażyła ich brak. Nowe wyzwania jak praca zdalna, zapewnienie środków bezpieczeństwa fizycznego oraz bezpieczeństwa technicznego w firmie, zarządzenie kwestiami danych osobowych w czasie epidemii, czy wdrożenie procedur kryzysowych w tym także w obszarze pracowniczym stały się kluczowe i wymagalne z dnia na dzień.

Bądź na bieżąco

Aktualne informacje prawne od najlepszych specjalistów zawsze na Twojej skrzynce e-mail!

ZAPISZ SIĘ NA NEWSLETTER