Wczoraj ujrzał światło dzienne projekt polskiej ustawy o ochronie sygnalistów, czyli osób zgłaszających naruszenia prawa. To efekt wdrażania do polskiego porządku prawnego przepisów dyrektywy UE o ochronie sygnalistów.

Aktualnie projekt znajduje się na etapie prac, jednak ze względu na przyspieszenie w jego procedowaniu największe firmy (zatrudniające ponad 250 osób) oraz podmioty z sektora publicznego (w tym jednostki samorządu terytorialnego) powinny już teraz zacząć przygotowywać się do wdrożenia niezbędnych wymogów. Na ten moment, zgodnie z projektem firmy z sektora prywatnego zatrudniające od 50 do 250 pracowników będą mieć czas na przygotowanie się do wdrożenia do 17 grudnia 2023 roku .

Projekt nakłada na podmioty obowiązek:

  • wdrożenia takich procedur i kanałów, które umożliwiają bezpieczne i poufne zgłaszanie nadużyć,
  • rejestracji takich zgłoszeń w odpowiednim systemie,
  • wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za przyjmowanie i rozpatrywanie zgłoszeń,
  • przeprowadzania wewnętrznych dochodzeń w określonych terminach,
  • chronienia osób dokonujących zgłoszeń (sygnalistów) przed odwetem.

Katalog sygnalistów

Lista zgłaszających, którzy mają mieć zapewnioną ochronę, jest długa; są to m.in. pracownicy, samozatrudnieni, wspólnicy, członkowie organów zarządzających, stażyści, ale także kandydaci na pracowników czy dostawcy. O wdrożonych rozwiązaniach w tym zakresie podmiot będzie miał również obowiązek informować swoich kontrahentów.

Podmioty będą musiały konsultować wprowadzane mechanizmy ochrony sygnalistów ze związkami zawodowymi albo przedstawicielami pracowników.

Projekt ustawy przewiduje również sankcje: za niedopełnienie nowych obowiązków będzie grozić grzywna, kara ograniczenia albo pozbawienia wolności do lat trzech.

Jak możemy pomóc?

Trudno ocenić ile potrwają prace nad projektem, jednak z uwagi na znaczące przyspieszenie prac firmy i podmioty z sektora publicznego już teraz powinny podjąć kroki, aby zdążyć wdrożyć nowe obowiązki w terminie. Warto przeanalizować, jaka procedura i jaki kanał zgłoszeń będą optymalne dla danego podmiotu (np. wprowadzenie nowego narzędzia elektronicznego), wyznaczyć osoby do obsługi nowej procedury, a także odpowiednio dostosować już obowiązujące w podmiocie rozwiązania z zakresu compliance.

 

Zapraszamy do kontaktu:
Daniel Michalski
Agata Kałwińska-Bęben
Patryka Kausa

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Opublikuj komentarz