W CZYM MOŻEMY POMÓC?

 • Doradztwo prawne na rzecz banków i innych instytucji finansowych, a także kredytobiorców z zakresu transakcji finansowania (projektów inwestycyjnych, nabywania nieruchomości oraz przejęć spółek) oraz refinansowania zadłużenia na wszystkich jej etapach
 • Przeprowadzanie analiz prawnych i przygotowanie raportów due diligence z zakresu prawa finansowego i korporacyjnego, w tym raportów typu red flag
 • Obsługa prawna negocjacji i przygotowanie dokumentacji kredytowych oraz dokumentów zabezpieczeń
 • Wsparcie w procesie spełniania warunków zawieszających finansowania
 • Doradztwo prawne z zakresu ustanowienia zabezpieczeń, w tym rejestracja i wykreślenie zastawów rejestrowych i hipotek
 • Sporządzane opinii prawnych na potrzeby transakcji, zarówno w zakresie zdolności do czynności prawnych podmiotu finansowanego jak i w zakresie ważności i wykonalności zobowiązań zaciągniętych w ramach finansowania
 • Doradztwo prawne w zakresie zmiany warunków finansowania, w tym wsparcie w zakresie przygotowania dokumentów dotyczących wcześniejszej spłaty (pay-off letter i release letter) i procesie zwalniania istniejących zabezpieczeń, doradztwo regulacyjne i korporacyjne w ramach transakcji
 • Doradztwo prawne przy emisjach obligacji i innych papierów dłużnych w tym obligacji korporacyjnych (prywatnych i publicznych), obligacji zamiennych oraz podporządkowanych emisji w ramach grup kapitałowych
 • Analiza prawna w zakresie możliwości przeprowadzenia emisji obligacji oraz jej warunków, a także ustanowienia zabezpieczeń
 • Obsługa prawna negocjacji i przygotowanie warunków emisji obligacji oraz innych wymaganych dokumentów niezbędnych do emisji papierów dłużnych, w prywatnych i publicznych emisjach
 • Doradztwo prawne z zakresu ustanowienia zabezpieczeń obligacji, w tym rejestracja i wykreślenie zastawów rejestrowych i hipotek
 • Wsparcie prawne w procesie restrukturyzacji zadłużenia z obligacji i innych papierów dłużnych
 • Doradztwo prawne przy refinansowaniu zadłużenia za pomocą emisji obligacji
 • Obsługa prawna w ramach procesu „rolowania” obligacji
 • Doradztwo prawne przy wprowadzaniu obligacji do obrotu na zorganizowanych rynkach
 • Przeprowadzanie analiz prawnych i przygotowanie raportów due diligence wierzytelności będących przedmiotem transakcji
 • Obsługa prawna negocjacji i przygotowanie dokumentacji w zakresie obrotu wierzytelnościami, w tym umów przelewu wierzytelności, aneksów do istniejących umów
 • Doradztwo prawne w zakresie przenoszenia i zmiany zabezpieczeń wierzytelności w ramach transakcji obrotu wierzytelnościami
 • Doradztwo prawne przy restrukturyzacjach finansowych grup kapitałowych z uwzględnieniem aspektów zmiany kontroli
 • Doradztwo regulacyjne, w tym w zakresie tajemnicy bankowej, prowadzenia rachunków bankowych, zabezpieczeń wierzytelności oraz ogólnych zagadnień prywatnego i publicznego prawa bankowego
 • Reprezentacja instytucji finansowych przed organami nadzoru

Zespół MDDP Olkiewicz i Wspólnicy

Zespół finansowania projektów MDDP Olkiewicz i Wspólnicy to eksperci w zakresie prawa finansowego, korporacyjnego i doradztwa regulacyjnego dodatkowo współpracujący przy realizacji projektów z ekspertami w dziedzinie finansów MDDP Corporate Finance. Wspieramy prawnie naszych klientów – instytucje finansowe, inwestorów instytucjonalnych i indywidualnych – we wszystkich czynnościach związanych z finansowaniem projektów inwestycyjnych – od przeprowadzania analiz prawnych i przygotowania raportów due diligence , przez negocjacje, ustanawianie zabezpieczeń, po przygotowanie do wcześniejszej spłaty. Doradzamy prawnie przy emisjach obligacji i innych papierów dłużnych czy obrocie wierzytelnościami, a także reprezentujemy instytucje finansowe przed organami nadzoru.

Mamy szerokie doświadczenie we wsparciu finansowania projektów inwestycyjnych w wielu różnych sektorach gospodarki, m.in. w sektorze nieruchomości, zielonej energii, farmacji czy mediów i rozrywki i we wszystkich rodzajach pozyskiwania kapitału – od transakcji finansowania z udziałem funduszy VC/private equity jako inwestorów po finansowanie ze środków publicznych (w ramach programów oferowanych przez Polską Agencję Rozwoju Przesiębiorczości (PARP), Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR), Polski Fundusz Rozwoju (PFR), Agencję Rozwoju Przemysłu (ARP), Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK).

Bądź na bieżąco

Aktualne informacje prawne od najlepszych specjalistów zawsze na Twojej skrzynce e-mail!

ZAPISZ SIĘ NA NEWSLETTER