W CZYM MOŻEMY POMÓC?

 • Doradztwo prawne przy tworzeniu wszystkich typów funduszy inwestycyjnych, w tym prowadzenie postępowań zmierzających do uzyskania zezwolenia na prowadzenie działalności przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych
 • Doradztwo prawne w wyborze optymalnej struktury alternatywnego funduszu inwestycyjnego (ASI) oraz Zarządzającego ASI
 • Doradztwo prawne przy przygotowaniu procesu zarządzania aktywami funduszy oraz realizacji przez fundusze transakcji inwestycyjnych, w tym opracowanie dokumentacji regulacyjnej i transakcyjnej funduszy, przygotowanie zasad ładu korporacyjnego
 • Opracowywanie regulaminów i procedur wewnętrznych oraz negocjowanie umów z kontrahentami towarzystw funduszy inwestycyjnych
 • Opiniowanie zgodności działalności z prawem towarzystw funduszy inwestycyjnych oraz doradztwo na rzecz towarzystw funduszy inwestycyjnych w obszarze spełniania wymogów regulacyjnych
 • Wsparcie funduszy inwestycyjnych w zakresie szeroko rozumianego compliance, w tym nadzoru zgodności działalności z prawem, kontroli wewnętrznej oraz zarządzania ryzykiem, także w zakresie ochrony danych osobowych oraz funkcjonowania systemów przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy
 • Wsparcie funduszy na wszystkich etapach procesu inwestycyjnego, począwszy od opracowania optymalnego formy i struktury organizacyjno – biznesowej, pozyskania inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych, po analizy prawne projektów inwestycyjnych i źródeł finansowania
 • Opracowywanie strategii inwestycyjnych funduszy wraz ze strategią wyjścia z inwestycji (w tym poprzez upublicznienie spółki w ramach IPO lub pozyskanie inwestora branżowego)
 • Doradztwo prawne w efektywnym zarządzaniu projektem inwestycyjnym (w tym jego reorganizacja lub restrukturyzacja)
 • Przeprowadzanie kompleksowych audytów due diligence poprzedzających zawarcie określonych transakcji kapitałowych, obejmujących badanie prawne i podatkowe podmiotów gospodarczych;
 • Doradztwo prawne przy prowadzeniu inwestycji venture capital/private equity, w tym obsługa prawna funduszy inwestycyjnych typu venture capital/private equity (VC/PE)
 • Doradztwo prawne przy wypracowaniu modelu działalności inwestycyjnej z wykorzystaniem ASI oraz wdrożeniem procedury inwestycyjnej
 • Reprezentowanie towarzystw funduszy inwestycyjnych i funduszy inwestycyjnych oraz podmiotów obsługujących fundusze inwestycyjne w postępowaniach przed organami administracji, w szczególności przed Komisją Nadzoru Finansowego, a także w sporach z związanych z funduszami inwestycyjnymi
 • W zakresie doradztwa dla towarzystw funduszy inwestycyjnych oraz funduszy inwestycyjnych oferujemy także kompleksowe doradztwo podatkowe, zarówno na etapie tworzenia towarzystw i funduszy, jak i na późniejszym etapie dokonywania i likwidowania inwestycji oraz planowania podatkowego dla potencjalnych inwestorów
 • Ustalanie warunków prawnych uczestnictwa przez Klientów w funduszach inwestycyjnych
 • Sporządzanie prospektów emisyjnych jednostek uczestnictwa lub certyfikatów inwestycyjnych funduszu oraz ich wprowadzanie do publicznego obrotu
 • Pomoc prawną przy emisji certyfikatów inwestycyjnych funduszy inwestycyjnych zamkniętych

Zespół MDDP Olkiewicz i Wspólnicy

Zespół funduszy inwestycyjnych MDDP Olkiewicz i Wspólnicy w ramach realizacji różnorodnych projektów transakcyjnych współpracuje zarówno z inwestorami instytucjonalnymi, jak i indywidualnymi na wszystkich etapach realizacji przez nich projektów finansowych. Nasi doradcy pomagają funduszom inwestycyjnym i towarzystwom funduszy inwestycyjnych w zakresie przygotowania organizacji do bieżącej współpracy z inwestorami, jak i wspierają ich od strony prawnej przy realizacji przez fundusze konkretnych projektów inwestycyjnych.

Kancelaria MDDP Olkiewicz i Wspólnicy ma szerokie doświadczenie we wsparciu inwestycji realizowanych przez fundusze w wielu różnych sektorach gospodarki, m.in. w sektorze nieruchomości, zielonej energii, farmacji czy mediów i rozrywki. Kancelaria jest częścią grupy doradczej MDDP. Dzięki ścisłej współpracy z pozostałymi działami MDDP – spółką doradztwa podatkowego MDDP Michalik Dłuska Dziedzic i Partnerzy oraz MDDP Corporate Finance, zapewnia kompleksowe usługi doradcze w obszarze podatkowym, prawnym oraz finansowym przy organizacji finansowania projektów inwestycyjnych.

Bądź na bieżąco

Aktualne informacje prawne od najlepszych specjalistów zawsze na Twojej skrzynce e-mail!

ZAPISZ SIĘ NA NEWSLETTER