Agata Kałwińska-Bęben w wypowiedzi dla Forbes analizuje z perspektywy prawnej działania, które pracodawca powinien podejmować, żeby chronić swoich pracowników i kontrahentów.

Kontrola szczepień na COVID-19 – co wprowadzi ustawa?

Planowana ustawa o kontrolowaniu szczepień na COVID-19 ma pozwolić na efektywniejsze zarządzanie ryzykiem w miejscu pracy tak, aby pracodawcy mogli chronić nie tylko pracowników, ale i swoich klientów – kontrahentów, dostawców, petentów, którzy mają z nimi kontakt. Zapowiedzi co do jej zakresu było kilka, łącznie z możliwością wysyłania niezaszczepionych pracowników na bezpłatne urlopy. Wydaje się jednak, że tak radykalne pomysły nie zdobędą większości parlamentarnej.

Bezpieczeństwo pracowników – co wolno pracodawcy?

Istnieją mechanizmy prewencyjne, które aktualnie może i powinien stosować pracodawca w związku z rozprzestrzenianiem się COVID-19, choć są one ograniczone przepisami Kodeksu Pracy (BHP) i RODO. Wątpliwości od początku pandemii wzbudzało w opinii prezesa UODO nawet sprawdzanie temperatury u pracowników czy uzyskiwanie informacji o wyniku testu na obecność COVID-19, pomimo że jest to uzasadnione działanie, związane z realizacją podstawowego obowiązku pracodawcy wynikające z przepisów BHP, tj. art. 207 Kodeksu Pracy. Pracodawca jest bowiem zobowiązany podejmować faktyczne działania chroniące zdrowie i życie jego pracowników i innych osób znajdujących się na terenie zakładu pracy – dodaje.

Oficjalnie jednak poza wdrażaniem rekomendacji GIS dotyczących np. dystansu społecznego czy stosowania środków odkażających, pracodawcy nie mogą kontrolować stanu zdrowia swoich pracowników ponad aktualnie obowiązujące przepisy. A jak przypominał wielokrotnie Państwowy Inspektor Pracy jedynym środkiem, który przewiduje Kodeks Pracy w przypadku uzyskania przez pracodawcę informacji o ewentualnej zmianie stanu zdrowia pracownika, jest skierowanie go na badania okresowe/kontrolne. Dodatkowo można nakazać pracownikowi pracę zdalną — choć jak wiadomo, nie na wszystkich stanowiskach jest to możliwe.

Skierowanie – tylko do medycyny pracy

Nie ma przepisu umożliwiającego pracodawcy kierowanie pracowników bez ich zgody na testy czy do lekarza innego niż lekarz medycyny pracy. Nie ma też przepisu pozwalającego na uzyskanie przez pracodawcę informacji o stanie zdrowia pracownika ponad to, co zostanie wskazane w orzeczeniu lekarza medycyny pracy dopuszczającego bądź nie pracownika do pracy.

 

Pełny tekst artykułu na stronach Forbes – LINK

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Opublikuj komentarz