W CZYM MOŻEMY POMÓC?

 • Audyty zgodności organizacji z przepisami RODO
 • Częściowe audyty, m.in. przegląd dokumentacji, audyt stron internetowych oraz aplikacji mobilnych
 • Dostosowanie rozwiązań IT pod kątem zabezpieczenia ich w oparciu o standardy norm ISO serii 27000, przy współpracy z partnerem technologicznym
 • Przygotowanie zestawu rekomendacji dla organizacji na podstawie przeprowadzonego audytu
 • Procedury, polityki bezpieczeństwa, polityki prywatności i klauzule informacyjne, instrukcje, wzory rejestrów, inne)
 • Aktualizacja istniejącej dokumentacji dla zapewnienia jej zgodności z przepisami o ochronie danych osobowych
 • Procedury kryzysowe, np. reagowanie na incydenty, zapewnienie ciągłości działania
 • Przygotowanie procedury współpracy z organem nadzorczym oraz zgłaszania naruszeń
 • Narzędzia do DPIA i oceny ryzyka
 • Szkolenia dla personelu
 • Studium przypadku
 • Szkolenia branżowe i problemowe
 • Analiza, opiniowanie umów, OWU
 • Udzielanie rekomendacji w zakresie ochrony danych osobowych w bieżącej działalności Klientów

Zespół MDDP Olkiewicz i Wspólnicy

Zespół ochrony danych kancelarii MDDP Olkiewicz i Wspólnicy zapewnia wsparcie wyspecjalizowanych oraz doświadczonych ekspertów, którzy pomagają dostosować organizacje – zarówno polskie podmioty, jak i zagraniczne korporacje – do obowiązujących i nadchodzących zmian w przepisach dotyczących ochrony danych osobowych, uwzględniając specyfikę ich działania oraz indywidualne potrzeby.

Bądź na bieżąco

Aktualne informacje prawne od najlepszych specjalistów zawsze na Twojej skrzynce e-mail!

ZAPISZ SIĘ NA NEWSLETTER