W CZYM MOŻEMY POMÓC?

 • Doradztwo dotyczące polityk cenowych, umów z dystrybutorami, tworzenie schematów dystrybucji selektywnej
 • Doradztwo w zakresie przeciwdziałania praktykom antykonkurencyjnym stosowanym przez kontrahentów
 • Dochodzenie odszkodowań za naruszenie prawa konkurencji
 • Ocena umów i praktyk pod kątem zgodności z prawem konkurencji
 • Opiniowanie i przygotowywanie rozwiązań dla e-commerce
 • Tworzenie i wdrażanie wewnętrznych procedur zgodności z prawem konkurencji
 • Tworzenie struktur agencyjnych i franczyzowych
 • Reprezentacja w sprawach prowadzonych przez Prezesa UOKiK, przed sądem ochrony konkurencji i konsumentów oraz na dalszym etapie postępowań sądowych
 • Przygotowywanie strategii dla postępowań antymonopolowych
 • Wsparcie w trakcie kontroli prowadzonych przez Prezesa UOKiK
 • Korzystanie z programu łagodzenia kar
 • Weryfikacja wzorców umownych (ogólnych warunków umów, regulaminów) pod kątem klauzul abuzywnych
 • Tworzenie regulaminów konkursów i akcji promocyjnych
 • Reprezentacja w sprawach prowadzonych przez Prezesa UOKiK, przed sądem ochrony konkurencji i konsumentów oraz na dalszym etapie postępowań sądowych
 • Doradztwo w postępowaniach dotyczących naruszenia zbiorowych interesów konsumentów
 • Pomoc w polubownym rozwiązaniu sporu z Prezesem UOKiK i uzyskaniu decyzji zobowiązującej dla przedsiębiorców

Zespół MDDP Olkiewicz i Wspólnicy

Zespół ochrony konkurencji i konsumentów kancelarii MDDP Olkiewicz i Wspólnicy składa się z praktyków, którzy doradzają podmiotom polskim i zagranicznym w tworzeniu rozwiązań prawnych odpowiednich dla biznesu. Współpracujemy zarówno z podmiotami o ustabilizowanej pozycji na rynku, jak też nowymi graczami szukającym dopiero właściwej drogi dla rozwoju ich biznesu. Doradzamy klientom w zwalczaniu praktyk antykonkurencyjnych stosowanych przez nieuczciwych konkurentów.

Wspieramy przedsiębiorców w zgodnym z prawem rozwoju ich biznesu mając na uwadze przede wszystkim potrzeby klientów i aktualnie stosowane metody działań w całej wspólnocie unijnej.

Bądź na bieżąco

Aktualne informacje prawne od najlepszych specjalistów zawsze na Twojej skrzynce e-mail!

ZAPISZ SIĘ NA NEWSLETTER