W CZYM MOŻEMY POMÓC?

 • Opracowanie optymalnego modelu dystrybucji produktów leczniczych na terytorium kraju
 • Wsparcie w negocjacjach kontraktów dystrybucyjnych, umów z hurtowniami farmaceutycznymi oraz innych umów handlowych
 • Zmiany w modelach dystrybucji, w tym w związku z restrukturyzacją działalności
 • Doradztwo i reprezentacja klientów w postępowaniach związanych z wprowadzaniem na rynek produktów leczniczych, w tym w postępowaniach w przedmiocie objęcia refundacją i ustalenia urzędowej ceny zbytu
 • Opracowanie i wdrożenie zgodnych z wymogami prawa i standardami branżowymi procedur działań marketingowych
 • Wsparcie w negocjacjach umów związanych z działalnością marketingową
 • Opiniowanie projektów marketingowych pod kątem zgodności z przepisami prawa, z uwzględnieniem praktyki organów regulacyjnych
 • Bieżące wsparcie we wszystkich aspektach działalności firmy farmaceutycznej, w szczególności udzielanie bieżących porad oraz wsparcie w szkoleniu pracowników
 • Opracowanie zgodnych z wymogami prawa i standardami branżowymi procedur wewnętrznych
 • Przygotowywanie umów i dokumentacji w sprawach pracowniczych
 • Obsługa spraw spornych i postępowań wewnętrznych
 • Doradztwo w zakresie strategii ochrony praw własności intelektualnej, w tym ochrony wynalazków farmaceutycznych, znaków towarowych i utworów objętych prawami autorskimi lub pokrewnymi
 • Reprezentacja klientów w sprawach dotyczących naruszeń praw ochronnych na znaki towarowe, patentów, praw autorskich i praw pokrewnych
 • Wsparcie w negocjacjach umów w obrocie prawami własności intelektualnej, w tym umów przeniesienia praw i umów licencji
 • Doradztwo w sprawie przetwarzania danych dotyczących zdrowia za pośrednictwem systemów teleinformatycznych, w tym w ramach projektów badawczych
 • Dostosowanie rozwiązań IT pod kątem zabezpieczenia ich w oparciu o standardy norm ISO serii 27000, przy współpracy z certyfikowanym partnerem biznesowym i technologicznym

Zespół MDDP Olkiewicz i Wspólnicy

Zespół ochrony zdrowia i prawa farmaceutycznego MDDP Olkiewicz i Wspólnicy ma szerokie, wieloletnie doświadczenie w pracy z podmiotami z tego sektora. Wiemy, że rynek farmaceutyczny jest jednym z najbardziej wymagających w zakresie standardów prawnych, które muszą spełniać organizacje działające w tej branży.

Od lat świadczymy kompleksowe usługi prawne – od wprowadzania leków na rynek, przez marketing produktów leczniczych, po ochronę praw własności intelektualnej dla przedsiębiorców z branży, w szczególności dla firm farmaceutycznych.

Nasi prawnicy na bieżąco pomagają zapewnić klientom prowadzenie działalności zgodnie z przepisami prawa i wymogami organów regulacyjnych.

Bądź na bieżąco

Aktualne informacje prawne od najlepszych specjalistów zawsze na Twojej skrzynce e-mail!

ZAPISZ SIĘ NA NEWSLETTER