W CZYM MOŻEMY POMÓC?

 • Przygotowywanie strategii procesowej i prowadzenie postępowań sądowych w sprawach gospodarczych
 • Doradztwo w zakresie uzyskania i wykonania zabezpieczenia powództwa
 • Spory dotyczące realizacji umów
 • Spory odszkodowawcze
 • Dochodzenie trudnych wierzytelności
 • Spory post-transakcyjne
 • Spory korporacyjne
 • Reprezentacja pracodawców i pracowników w sporach pracowniczych
 • Dochodzenie roszczeń z tytułu naruszenia praw własności intelektualnej
 • Spory w zakresie prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego
 • Postępowania przeciwko Skarbowi Państwa
 • Windykacja należności, w tym współpraca z działem księgowości przy opracowaniu strategii windykacji należności
 • Doradztwo w postępowaniach administracyjnych w przedmiocie zezwoleń, koncesji oraz obowiązków regulacyjnych, w tym w postępowaniach przed Prezesem UOKiK, Ministrem Zdrowia, Komisją Nadzoru Finansowego, Prezesem UKE, Przewodniczącym KRRiT, Prezesem URE, organami nadzoru budowlanego, inspekcją sanitarną i farmaceutyczną
 • Reprezentowanie Klientów w postępowaniach przed sądami administracyjnymi oraz polskimi i międzynarodowymi trybunałami (Trybunał Konstytucyjny, TSUE, ETPCz)
 • Przygotowywanie strategii procesowej i obrona Klientów w sprawach karnych i karnych skarbowych
 • Reprezentowanie pokrzywdzonych przestępstwami gospodarczymi
 • Doradztwo w zakresie minimalizowania ryzyka odpowiedzialności karnej i karnej skarbowej
 • Opracowywanie wewnętrznych procedur służących zapewnieniu zgodności działalności przedsiębiorstwa z prawem
 • Doradztwo w postępowaniach wewnętrznych mających na celu ustalenie przyczyn wykrytych nieprawidłowości

Zespół Postępowań

Zespół Postępowań MDDP świadczy kompleksowe usługi prawne i podatkowe w obszarze rozwiązywania sporów. Prowadzi postępowania karne, karne skarbowe i odszkodowawcze. Zapewnia pełen zakres pomocy prawnej oraz reprezentuje klientów w postępowaniach podatkowych i postępowaniach przed organami podatkowymi i celno-skarbowymi, a także w postępowaniach przed sądami administracyjnymi. Rozwiązuje spory na wszystkich etapach, od próby ugodowego zakończenia sporu, poprzez doradztwo w zakresie gromadzenia dowodów i ich wstępnej oceny, reprezentowania klienta w całym postępowaniu, a skończywszy na przeprowadzeniu egzekucji z majątku dłużnika lub przeprowadzeniu wobec dłużnika postępowania upadłościowego. Doradza klientom w zakresie możliwych do podjęcia działań prewencyjnych, które mają na celu zminimalizowanie ryzyka powstania sporu.

Bądź na bieżąco

Aktualne informacje prawne od najlepszych specjalistów zawsze na Twojej skrzynce e-mail!

ZAPISZ SIĘ NA NEWSLETTER