W CZYM MOŻEMY POMÓC?

 • Dobór odpowiedniej formy spółki do planowanej działalności i struktury właścielskiej
 • Zakładanie spółek kapitałowych, spółek osobowych, oddziałów przedsiębiorstw zagranicznych
 • Opracowanie umowy spółki, statutu oraz regulacji wewnętrznych
 • Reprezentacja spółek przed sądem rejestrowym w celu wpisu do rejestru przedsiębiorców
 • Przygotowanie umów wspólnego przedsięwzięcia (joint-venture), umów wspólników, porozumień z inwestorami
 • Tworzenie spółek z udziałem kapitału zagranicznego
 • Obsługa prawna start-upów, w tym bieżące doradztwo przy rozpoczynaniu działalności, opiniowanie projektów biznesowych i opracowanie relacji inwestorskich
 • Wsparcie organów spółki w sprawach z zakresu prawa handlowego, procedur wewnętrznych, prowadzenia spraw spółki
 • Obsługa zgromadzeń wspólników oraz walnych zgromadzeń w ty przygotowanie projektów uchwał
 • Reprezentowanie wspólników/akcjonariuszy wobec spółki
 • Przygotowanie projektu zmiany umowy spółki lub statutu
 • Wsparcie w zakresie podejmowania uchwał o wypłacie/przeznaczeniu zysku
 • Wsparcie w zakresie podwyższenia i obniżenia kapitału zakładowego
 • Obsługa procesu umarzania udziałów lub akcji
 • Opracowania wewnętrznej dokumentacji korporacyjnej
 • Audyt dokumentacji korporacyjnej spółki
 • Wsparcie w procesie dematerializacji akcji
 • Restrukturyzacja wewnątrz grup kapitałowych
 • Zwijanie struktur grup kapitałowych
 • Przekształcenia spółek
 • Połączenia spółek w tym transgraniczne
 • Podziały spółek
 • Likwidacja spółek
 • Rozwiązywanie spółek osobowych bez przeprowadzenia likwidacji
 • Doradztwo w zakresie rozliczenia należności i zobowiązań wobec podmiotów w grupie kapitałowej, do której należy likwidowana spółka (umowy datio in solutum, umowy potrącenia, umowy cesji, umowy pożyczki)
 • Zwijanie struktur grup kapitałowych

Zespół MDDP Olkiewicz i Wspólnicy

Zespół prawa spółek MDDP Olkiewicz i Wspólnicy jest jednym z czołowych w tej dziedzinie na polskim rynku. Według Global Law Experts MDDP Olkiewicz i Wspólnicy jest wiodącą w Polsce kancelarią specjalizującą się w Corporate Restructuring i prawie korporacyjnym, natomiast Legal’s Finest uznało Tomasza Olkiewicza rekomendowanym prawnikiem w zakresie prawa korporacyjnego. Kancelaria MDDP jest wyróżniona także w rankingu IFLR1000 wśród najlepszych firm prawniczych specjalizujących się w prawie korporacyjnym i M&A.

Doradzamy polskim i zagranicznym przedsiębiorstwom na każdym etapie prowadzonej działalności gospodarczej, od wyboru optymalnej formy działania, przez wsparcie prawne w zakresie wszystkich bieżących czynności związanych z funkcjonowaniem spółki, aż po doradztwo w procesie jej likwidacji.

W zakresie obsługi prawnej łączymy tradycyjną wiedzę, bogate doświadczenie oraz zrozumienie i znajomość realiów współczesnego biznesu, które pomagają nam minimalizować ryzyka prawne dla spółki, jej wspólników i kadry zarządzającej, dzięki czemu nasi klienci mogą spokojnie skupić się na prowadzeniu swojego kluczowej działalności.

Bądź na bieżąco

Aktualne informacje prawne od najlepszych specjalistów zawsze na Twojej skrzynce e-mail!

ZAPISZ SIĘ NA NEWSLETTER