W CZYM MOŻEMY POMÓC?

 • Przygotowywanie i negocjowanie – dla przedsiębiorców oraz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej – umów w obrocie gospodarczym, w tym umów sprzedaży, dostawy, dystrybucji, ubezpieczeniowych, dotyczących świadczenia usług, agencyjnych, franczyzy, pożyczek, factoringu i leasingu
 • Przygotowywanie ogólnych warunków umów, ogólnych warunków świadczenia usług, regulaminów oraz wzorców umownych
 • Doradztwo przy wyborze optymalnego zabezpieczenia prawidłowego wykonania umów
 • Weryfikacja i dostosowanie zapisów umów do wymogów prawa europejskiego
 • Bieżące doradztwo związane z wykonywaniem obowiązków stron
 • Doradztwo w zakresie minimalizowania ryzyka sporu w trakcie wykonywania umów
 • Przygotowywanie aneksów do umów oraz cesji praw i obowiązków z nich wynikających
 • Przegląd umów pod kątem dostosowania do zmian przepisów prawa polskiego i europejskiego
 • Przygotowywanie strategii rozwiązania sporów wynikłych w trakcie wykonywania umów
 • Reprezentowanie stron umów w postępowaniach polubownych oraz sądowych
 • Doradztwo w zakresie korzystania z zabezpieczeń przewidzianych w umowach
 • Negocjowanie warunków zakończenia sporów powstałych w związku z wykonywaniem umów

Zespół MDDP Olkiewicz i Wspólnicy

Zespół prawa umów MDDP Olkiewicz i Wspólnicy to grono ekspertów posiadających doświadczenie w przygotowywaniu i negocjowaniu umów funkcjonujących w obrocie gospodarczym. Doradzamy zarówno przedsiębiorcom, jak i osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej uwzględniając indywidualne potrzeby i oczekiwania biznesowe oraz specyfikę prowadzonej działalności i realizowanych projektów.

Bądź na bieżąco

Aktualne informacje prawne od najlepszych specjalistów zawsze na Twojej skrzynce e-mail!

ZAPISZ SIĘ NA NEWSLETTER