W CZYM MOŻEMY POMÓC?

 • Negocjacje porozumień w sprawie spłaty należności i umów restrukturyzacyjnych
 • Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne
 • Doradztwo dla dłużników i wierzycieli oraz reprezentacja w sądowych postępowaniach restrukturyzacyjnych
 • Wsparcie w określeniu skutków otwarcia sądowego postępowania restrukturyzacyjnego dla majątku i działalności klienta
 • Reprezentacja dłużników i wierzycieli w postępowaniach upadłościowych
 • Wsparcie w określeniu skutków ogłoszenia upadłości dla majątku i działalności klienta
 • Doradztwo w procesie nabywania aktywów od syndyka
 • Transakcje w ramach procedury przygotowanej likwidacji (pre-pack)
 • Opiniowanie umów pod kątem ryzyk związanych z niewypłacalnością kontrahenta
 • Reprezentacja członków zarządu w postępowaniach w sprawie odpowiedzialności za niezłożenie w terminie wniosku o ogłoszenie upadłości
 • Reprezentacja w postępowaniach karnych związanych z niewypłacalnością przedsiębiorstw

Zespół MDDP Olkiewicz i Wspólnicy

Zespół restrukturyzacji i upadłości kancelarii MDDP Olkiewicz i Wspólnicy posiada wszechstronne doświadczenie w doradztwie w sprawach związanych z niewypłacalnością przedsiębiorstw. Zapewniamy wierzycielom kompleksowe wsparcie przy dochodzeniu wierzytelności, w tym w postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych. W ramach doradztwa dla dłużników analizujemy sytuację klienta i wypracowujemy najkorzystniejszą strategię restrukturyzacji zadłużenia bądź upadłości. Prowadzimy również postępowania związane z niewypłacalnością, zarówno przed sądami gospodarczymi, jak i organami administracji, w szczególności w zakresie odpowiedzialności członków zarządu z tytułu niezłożenia w terminie wniosku o ogłoszenie upadłości.

Bądź na bieżąco

Aktualne informacje prawne od najlepszych specjalistów zawsze na Twojej skrzynce e-mail!

ZAPISZ SIĘ NA NEWSLETTER