10 grudnia 2021 roku opublikowano projekt ustawy o niektórych umowach zawieranych elektronicznie (numer projektu UD 230).

Planowana ustawa wprowadza możliwość elektronicznego zawierania m.in. umów o pracę, umów zlecenia lub umów zawieranych z rolnikami w ramach utworzonego systemu informatycznego. Takie rozwiązanie nie jest jednak przewidziane dla wszystkich pracodawców lub zleceniobiorców. Z projektu wynika, że z zawierania umów dotyczących zatrudnienia w systemie informatycznym będą mogli korzystać mikroprzedsiębiorcy, rolnicy oraz osoby fizyczne niebędące przedsiębiorcami lub rolnikami.

W ramach utworzonego systemu informatycznego ma być możliwe m.in. zawieranie, zmienianie i rozwiązywanie umów o pracę / umów cywilnoprawnych, obliczanie wymiaru urlopu oraz prowadzenie i przechowywanie dokumentacji dotyczącej zatrudnienia. System ma zapewnić także dostęp do systemu ZUS w celu przekazania dokumentacji ubezpieczeniowej oraz umożliwić obliczenie należności podatkowych.

Projektowane rozwiązania mają na celu ułatwienie zawierania umów przez podmioty, które zwykle nie mają doświadczenia, wiedzy w tym zakresie i sam proces zatrudnienia może jawić się im jako zbyt skomplikowany. Nowe przepisy mają pomóc także w likwidacji tzw. „szarej strefy”.

Zawieranie umów o pracę lub umów cywilnoprawnych ma następować w ramach nowych funkcjonalności dotychczasowego systemu teleinformatycznego na portalu praca.gov.pl. Korzystanie z tego rozwiązania będzie możliwe przy wykorzystaniu profilu zaufanego. Dzięki temu możliwość elektronicznego zawierania umów będzie dostępna dla większości, nie tylko dla tych osób, które posiadają kwalifikowany podpis elektroniczny. Dodatkowo w systemie mają być udostępnione wzory umów gotowych do wykorzystania.

Projekt ustawy jest obecnie na etapie konsultacji publicznych. Planowana data wejścia w życie przepisów to 30 dni od dnia ogłoszenia ustawy. Nie oznacza to jednak, że nowe rozwiązania będą tak szybko dostępne. Zgodnie z projektem udostępnienie systemu informatycznego umożliwiającego elektronicznej zawierania umów powinno nastąpić w terminie nie dłuższym niż 2 lata od dnia wejścia ww. ustawy. Wynika więc z tego, że na ułatwienia w zakresie  zawierania umów w trybie elektronicznym trzeba będzie jeszcze trochę poczekać.

***

Zapraszamy do kontaktu:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Opublikuj komentarz