Rynek start-upów jest jedną z najszybciej rozwijających się gałęzi gospodarki. W 2020 roku, mimo pandemii, w polskie start-upy zainwestowano aż 2,13 mld zł, co oznacza wzrost o rekordowe 70% w stosunku do poprzedniego roku. Doczekaliśmy się też pierwszego krajowego „jednorożca”, czyli młodej spółki wycenianej na poziomie co najmniej 1 mld dolarów.

Choć zainteresowanie funduszy inwestycyjnych start-upami stale rośnie, założyciele młodych spółek muszą sprostać szeregowi wyzwań, aby zapewnić swoim biznesom płynne i stabilne funkcjonowanie.

Z kolei inwestorzy decydujący się na finansowanie start-upów powinni dokonać dokładnej weryfikacji przedmiotu swojej inwestycji.

Naszym celem jest wspieranie błyskotliwych pomysłów i ich twórców w rozwijaniu ich biznesu, a także zainteresowanych nimi inwestorów. Koncentrujemy się na technologiach i dostosowujemy swoje doradztwo do potrzeb start-upów i scale-upów.

Due diligence start-upów

Podmiotom zainteresowanym inwestycjami w start-upy oraz założycielom młodych biznesów przygotowującym się do pozyskania finansowania oferujemy usługę modułowego badania due diligence start-upu.

Dzięki możliwości wyboru obszarów badania, otrzymują Państwo praktyczne rozwiązanie dopasowane do indywidualnych potrzeb, specyfiki danego start-upu oraz etapu rozwoju badanego biznesu.

Efektem każdego badania due diligence jest raport red flag przedstawiający najważniejsze ryzyka oraz rekomendacje działań naprawczych.

Ochrona własności intelektualnej

 • Zbadamy tytuł prawny do posiadanej technologii.
 • Przedstawimy model struktury własności IP.
 • Przedstawimy najważniejsze ryzyka i rekomendacje działań naprawczych.

Umowy handlowe

 • Zbadamy umowy kluczowe w działalności startupu.
 • Przedstawimy model biznesowy start-upu.
 • Przedstawimy najważniejsze ryzyka i rekomendacje działań naprawczych.

Prawo korporacyjne

 • Zbadamy strukturę korporacyjną, w tym szczególne uprawnienia osób zaangażowanych w działalność start-upu i model podziału zysków i strat.
 • Przedstawimy strukturę organizacyjną start-upu.
 • Przedstawimy najważniejsze ryzyka i rekomendacje działań naprawczych.

Ochrona danych osobowych

 • Zbadamy model przetwarzania i udostępniania danych osobowych oraz posiadaną dokumentację w tym obszarze.
 • Przedstawimy model przetwarzania danych osobowych.
 • Przedstawimy najważniejsze ryzyka i rekomendacje działań naprawczych.

Prawo pracy

 • Zidentyfikujemy podstawowe ryzyka w obszarze zatrudnienia.
 • Przedstawimy istniejący model zatrudnienia.
 • Przedstawimy najważniejsze ryzyka i rekomendacje działań naprawczych.

Doradztwo regulacyjne

 • Zbadamy spełnienie przez start-up podstawowych warunków regulacyjnych specyficznych dla obszaru jego działalności (np. w zakresie e-commerce, usług płatniczych, praw konsumentów itp.).
 • Przedstawimy najważniejsze ryzyka i rekomendacje działań naprawczych.

Przegląd finansowy

 • Zbadamy wewnętrzne i zewnętrzne źródła finansowania.
 • Przeanalizujemy zasadność i odzyskiwalność skapitalizowanych kosztów projektowych (WIP – work in progress).
 • Przeanalizujemy prawidłowość klasyfikacji kosztów jako prac badawczych lub rozwojowych.
 • Zidentyfikujemy rozliczenia z jednostkami powiązanymi
  (z założycielami i wspólnikami).
 • Zbadamy budżety i prognozy finansowe w kontekście założeń biznesowych.
 • Przedstawimy najważniejsze ryzyka i rekomendacje zabezpieczenia ryzyka.

Przegląd podatkowy

 • Zbadamy prawidłowość rozliczeń podatkowych związanych z utworzeniem start-upu, ujęciem praw własności intelektualnej, dotyczących finansowania start-upu (dotacje, pomoc publiczna, finansowanie dłużne) oraz rozliczeń z właścicielami i związanych z należnościami z tytułu licencji, w tym podatkiem u źródła.
 • Przedstawimy najważniejsze ryzyka i rekomendacje działań naprawczych.

Doradztwo dla start-upów

Wprowadzając na rynek nowe, nieznane dotąd usługi i produkty, jako founderzy podejmują Państwo ryzyko prawne i biznesowe – dlatego warto skorzystać
z profesjonalnego doradcy, który zweryfikuje wszystkie aspekty działalności Państwa start-upu, zidentyfikuje potencjalne ryzyka prawne i zaproponuje rozwiązania dostosowane do potrzeb innowacyjnych przedsiębiorców.

Oferujemy całościowe doradztwo dla start-upów, towarzysząc Państwu na każdym etapie działalności. Wspieramy Państwa już od fazy budowy i rozwoju koncepcji, poprzez pozyskiwanie finansowania, ochronę marki i know-how, po bieżące wsparcie prawne.

Łączymy start-upy z potencjalnymi inwestorami oraz przygotowujemy młode biznesy do pozyskania finansowania.

Finansowanie

 • Udzielimy wsparcia prawnego w procesie pozyskiwania finansowania na każdym etapie rozwoju start-upu.

Ochrona własności intelektualnej

 • Przygotujemy standardowe wzory umów licencji i przeniesienia praw autorskich.
 • Przygotujemy wzory NDA i zakazu konkurencji.
 • Opracujemy strategię ochrony własności intelektualnej na polskich i zagranicznych rynkach.

Umowy handlowe

 • Przygotujemy wzory niezbędnych umów w bieżącej działalności start-upu, w tym umów z klientami, dostawcami i innymi kontrahentami.

Prawo korporacyjne

 • Przygotujemy founders agreement oraz pomożemy przy wyborze i wdrożeniu modelu prawnego działalności gospodarczej.
 • Udzielimy wsparcia w zakresie aspektów prawnych ekspansji międzynarodowej spółki.

Ochrona danych osobowych

 • Przygotujemy politykę prywatności, wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz pozostałe wzory dokumentacji wewnętrznej (rejestry, politykę bezpieczeństwa, klauzule informacyjne, formularz oceny skutków przetwarzania).

Prawo pracy

 • Przygotujemy wzór umowy o pracę, umowy zlecenia, współpracy B2B.
 • Opracujemy Employee Stock Option Plan (ESOP) – program, który umożliwi włączenie pracowników do grona współwłaścicieli firmy.

Doradztwo regulacyjne i podatkowe

 • Przygotujemy dokumentację wymaganą przez przepisy specyficzne dla danego rodzaju działalności, w tym np. regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną (e-commerce).
 • Zapewnimy kompleksowe doradztwo podatkowe doświadczonych ekspertów.
 • Udzielimy wsparcia w zakresie zagadnień prawnych i podatkowych dotyczących ochrony środowiska i społecznej odpowiedzialności biznesu, w tym z zakresu tzw. zielonych podatków (Green Taxation).

Szkolenia

 • Przeprowadzimy szkolenia z zakresu najważniejszych zagadnień prawnych i podatkowych, o których musisz pamiętać prowadząc swój start-up.

Zapraszamy do kontaktu

Tomasz Olkiewicz

Partner | Radca prawny
E: tomasz.olkiewicz@mddp.pl
T: (+48) 501 730 148

Aleksandra Cywińska

Prawnik | Radca prawny
E: aleksandra.cywinska@mddp.pl
T: (+48) 503 972 319

Powiązane treści