W CZYM MOŻEMY POMÓC?

 • Wybór formy prawnej, tworzenie struktury organizacyjnej i bieżąca obsługa korporacyjna
 • Umowy pomiędzy założycielami (founders agreements) regulujące ich wzajemne prawa i obowiązki, w tym w zakresie ponoszenia kosztów i przeznaczania zysków
 • Projektowanie struktury zatrudnienia, w tym wsparcie w zakresie zatrudniania cudzoziemców i organizacji pracy zdalnej
 • Wsparcie w opracowywaniu strategii i przeprowadzaniu reorganizacji i restrukturyzacji biznesu
 • Opracowywanie strategii pozyskiwania finansowania i przygotowywania do poszukiwania inwestorów
 • Wsparcie w pozyskiwaniu finansowania z udziałem funduszy private equity / venture capital
 • Wsparcie w pozyskiwaniu finansowania ze środków publicznych, m.in. w ramach programów oferowanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR), Polski Fundusz Rozwoju (PFR), Agencję Rozwoju Przemysłu (ARP), Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK)
 • Wsparcie w tworzeniu i utrzymywaniu relacji z inwestorami
 • Opracowywanie strategii budowania i ochrony prawnej marki (w tym logo, nazwy, domeny, znaków towarowych i innych oznaczeń identyfikujących startup)
 • Opracowywanie strategii budowania i ochrony własności intelektualnej, w tym oprogramowania, technologii i know-how
 • Zarządzanie ryzykiem związanym z naruszeniem cudzej marki
 • Opracowywanie strategii dystrybucji oferowanych produktów i usług
 • Przygotowywanie i opiniowanie umów dotyczących nietypowych i innowacyjnych inicjatyw biznesowych, a także umów związanych z bieżącą działalnością i rozwojem
 • Tworzenie ram prawnych dla standardowych i niestandardowych działań marketingowych
 • Weryfikacja zgodności ze wymogami prawymi w zakresie ochrony konkurencji i konsumentów, nowych technologii, e-commerce, przetwarzania danych osobowych, przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, a także ze szczególnymi wymogami prawnymi dla branż regulowanych

Zespół MDDP Olkiewicz i Wspólnicy

Zespół start-up’ów MDDP Olkiewicz i Wspólnicy to grono wyspecjalizowanych oraz doświadczonych ekspertów zapewniających wsparcie organizacjom – zarówno polskim podmiotom, jak i zagranicznym korporacjom – w tworzeniu nowych podmiotów i dostosowywaniu ich ram funkcjonowania do zmian w prawie uwzględniając specyfikę ich działania oraz indywidualne potrzeby.

Bądź na bieżąco

Aktualne informacje prawne od najlepszych specjalistów zawsze na Twojej skrzynce e-mail!

ZAPISZ SIĘ NA NEWSLETTER