Projekt ustawy w sprawie uprawnień do weryfikacji szczepień pracowników

Zapowiadany od wielu miesięcy projekt ustawy o jawności szczepień pracowników pojawił się na stronach rządowego centrum legislacji.

Zakłada on, że w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub epidemii pracodawca może żądać od pracownika lub osoby pozostającej z nim w stosunku cywilnoprawnym, informacji o posiadaniu negatywnego wyniku testu na SARS-CoV-2, wykonanego nie wcześniej niż 48 godzin przed jego okazaniem. Z obowiązku okazania zwolniony ma być osoba zatrudniona, która jest zaszczepiona lub jest ozdrowieńcem. Zatrudniający będzie miał prawo poprosić swoją załogę nie tylko o informację, ale też o udokumentowanie zarówno posiadania negatywnego badania w kierunku koronawirusa, jak i statusu osoby zaszczepionej lub ozdrowieńca.

Dane, o których mowa powyżej, pracodawca ma prawo przechowywać wyłącznie w okresie stanu zagrożenia epidemicznego/epidemii, a dostęp do nich mają mieć tylko osoby przez niego upoważnione.

Warto podkreślić, że pracownicy/osoby na umowach cywilnoprawnych, zgodnie z przedstawionym projektem, mają prawo do wykonywania bezpłatnych testów, w tym finansowanych nie tylko przez pracodawców, ale także ze środków publicznych. Szczegóły tego rozwiązania mają być zaprezentowane w rozporządzeniu.

Jeżeli osoba zatrudniona odmawia udzielenia informacji o teście, szczepionce czy ozdrowieniu, pracodawca powinien traktować ją jako osobę nieposiadającą negatywnego testu na SARS-CoV-2 i może wobec niej:

  1. dokonać zmiany sposobu wykonywania pracy,
  2. dokonać zmian w systemach lub rozkładach czasu pracy,
  3. polecić takiej osobie wykonywanie pracy poza miejscem określonym w umowie, w ramach tej samej miejscowości lub innego rodzaju pracę za wynagrodzeniem odpowiadającym rodzajowi pracy, nie niższym niż dotychczasowe.

Ustawodawca nie przewidział więc możliwości zastosowania przez pracodawców wcześniej zapowiadanych, bardziej dotkliwych sankcji wobec pracowników niezaszczepionych czy niemających statusu ozdrowieńca – jak chociażby polecanie bezpłatnego urlopu.

Projekt ustawy zakłada także możliwość wprowadzania przez kierownika podmiotu leczniczego obowiązkowych szczepień dla wszystkich osób w nim zatrudnionych, o ile nie mają oni przeciwskazań zdrowotnych w tym zakresie.

Jak możemy Państwu pomóc?

  • Pomożemy rozwiać wszelkie wątpliwości związane z wdrożeniem nowych przepisów.
  • Zdefiniujemy wymogi RODO, które powinien spełniać rejestr pracowników.
  • Wesprzemy Państwa firmę w przygotowaniu i wdrożeniu wewnętrznych procedur.

Nasi eksperci chętnie odpowiedzą na wszystkie Państwa pytania dotyczące organizacji pracy w dobie koronawirusa. Zapraszamy do kontaktu!

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Opublikuj komentarz