Z kim współpracujemy

ULI

Urban Land Institute (ULI) jest najstarszą i największą na świecie badawczo-edukacyjną organizacją non-profit, zrzeszającą ekspertów ze wszystkich dziedzin związanych z zarządzaniem nieruchomościami oraz użytkowaniem gruntów, której MDDP jest Partnerem Strategicznym. ULI promuje odpowiedzialny rozwój sektora nieruchomości, wspiera badania i edukację w tym segmencie oraz wpływa na kształt branży na całym świecie.
WIĘCEJ o ULI

Izba Gospodarki Elektronicznej

Izba Gospodarki Elektronicznej reprezentuje i wspiera interesy firm związanych z rynkiem gospodarki elektronicznej w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem firm zrzeszonych w e-Izbie. Misją e-Izby jest rozwój polskiej branży gospodarki cyfrowej poprzez współpracę, wymianę know-how, działania legislacyjne oraz silną i efektywną reprezentację wspólnych interesów w dialogu z instytucjami polskiej administracji rządowej, Unii Europejskiej oraz organizacjami pozarządowymi w kraju i na świecie.
WIĘCEJ o Izbie Gospodarki Elektronicznej

CCIFP

CCI France Pologne (CCIFP) jest jedną z najaktywniejszych izb bilateralnych w Polsce, która zrzesza ponad 500 firm z kapitałem francuskim oraz polskim. Celem organizacji jest wspomaganie rozwoju francusko-polskich relacji gospodarczych. MDDP jest członkiem izby od lutego 2019 r.
WIĘCEJ o CCIFP

Belgian Business Chamber

Belgijska Izba Gospodarcza (Belgian Business Chamber), której członkiem jest MDDP, jest organizacją pozarządową, działającą od 1992 roku, której misją jest budowanie sprzyjających warunków dla współpracy gospodarczej między firmami z obu państw oraz promocja Belgii w Polsce. W celu realizacji swojej misji Izba organizuje m.in. spotkania typu Business Mixer, Speed Business Meeting i Business Breakfast, konferencje, seminaria i szkolenia.

IAB

Związek Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska istnieje na polskim rynku interaktywnym technologicznym i reklamowym od 2000 roku. Misją związku jest wspieranie działalności uczestników rynku komunikacji interaktywnej oraz popularyzacja Internetu jako efektywnego medium poprzez działania promocyjne, badawcze, edukacyjne i ochronę prawną.

MDDP dołączyło do organizacji w 2019 roku. MDDP wspiera IAB w zakresie informowania i analizowania zagadnień związanych ze zmianami w prawie podatkowym oraz ich wpływem na branżę internetową.

WIĘCEJ o IAB

Executive Club

Executive Club jest organizacją biznesową zrzeszającą przedstawicieli najwyższej kadry zarządzającej, reprezentujących najważniejsze polskie i międzynarodowe przedsiębiorstwa.
Celem Executive Club jest stworzenie w Polsce środowiska wspierającego top management w doskonaleniu metod i praktyk biznesowych.
MDDP jest członkiem Executive Club od stycznia 2020 r.
WIĘCEJ o Executive Club

WIĘCEJ o akcji #RATUJBIZNES

Kryzys ekonomiczny wywołany pandemią koronawirusa dotknął wiele firm, w tym przedsiębiorstwa z sektora MŚP, które potrzebują szybkiego i realnego działania, by przetrwać. Eksperci podatkowi i prawni MDDP dołączyli do akcji #RatujBiznes prowadzonej przez Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców i pro bono świadczą pomoc prawno-podatkową przedsiębiorcom z sektora MŚP dotkniętych obecną sytuacją gospodarczą spowodowaną koronawirusem. W ramach akcji informujemy o przysługujących im instrumentach wsparcia w zakresie należności publicznoprawnych oraz udzielamy pomocy prawnej w zakresie przygotowania i złożenia wniosków o wsparcie.
WIĘCEJ o akcji #RATUJBIZNES