Agata Kałwińska-Bęben

Prawnik
Linkedin
 • Specjalizuje się w doradztwie prawnym obejmującym w szczególności zagadnienia z zakresu prawa pracy oraz kwestie związane z prawem spółek.
 • Doradza start-upom technologicznym w kwestiach związanych z zatrudnieniem.
 • Zajmuje się doradztwem dla pracodawców w zakresie zatrudniania cudzoziemców, w tym m.in. delegowania pracowników w ramach UE oraz państw trzecich, legalizacji pobytu oraz rozliczeń podatkowych cudzoziemców w Polsce.
 • Przeprowadza audyty pracodawców pod kątem przestrzegania przez nich przepisów prawa pracy, prowadzenia dokumentacji pracowniczej oraz oceny funkcjonowania procedur wewnętrznych/compliance w spółkach.
 • Realizuje projekty typu due diligence oraz przeglądy prawne.
 • Bieżąca obsługa prawna obejmująca przygotowywanie umów oraz doradztwo w kwestiach korporacyjnych dla polsko-amerykańskiego start-upu oferującego oparte na sztucznej inteligencji rozwiązania do monitorowania prac budowlanych
 • Przygotowanie raportów dotyczących aktualności/poprawności dokumentacji pracowniczej w spółkach, regulaminów pracy, wynagradzania, premiowania, zarządu, rady nadzorczej, wyboru reprezentacji pracowników
 • Przygotowywanie procedur compliance dla grupy spółek z branży medycznej z ponad 80-letnim doświadczeniem na rynku.
 • Opracowanie programów motywacyjnych, przygotowanie kontraktów menadżerskich, umów o zakazie konkurencji, umów z członkami zarządu.
 • Kompleksowa pomoc prawna przy wdrożeniu programów PPK
 • Przygotowanie od strony prawnej transakcji nabycia i sprzedaży udziałów w spółkach z o.o. oraz pomoc we wszelkich prawnych czynnościach post-transakcyjnych, a także zakładanie spółek z o.o., akcyjnych, oddziałów i przedstawicielstw przedsiębiorcy zagranicznego w Polsce
 • Przeprowadzenie audytu z zakresu prawa pracy u dostawców i podwykonawców jednej z największych sieci sklepów meblowych w Polsce
 • Opracowanie i wdrożenie procedury zatrudniania cudzoziemców dla firmy produkcyjnej w Polsce obsługującej klientów korporacyjnych z 60 krajów
 • Kwalifikacja prawna umów zawieranych z autorami pod kątem nowych przepisów o raportowaniu umów o dzieło dla jednej z największych marek z branży medialnej w Polsce
 • 2017 Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Warszawski
 • 2018 Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych, Uniwersytet Warszawski
 • 2013 International Security and Strategic Studies, University of Calcutta
 • Języki: angielski