Aleksandra Cywińska

Prawnik | Radca prawny
Linkedin
 • Specjalizuje się w prawie handlowym oraz w prawie własności intelektualnej, nowych technologii i mediów, w tym w prawie prasowym.
 • Doradza polskim i zagranicznym przedsiębiorcom w obszarze ochrony, obrotu i zarządzania prawami własności intelektualnej, w tym prawami do technologii, oprogramowania, domen, znaków towarowych, marek i twórczości kreatywnej.
 • Doradza przy transakcjach fuzji i przejęć w kwestiach związanych z ochroną i obrotem prawami własności intelektualnej.
 • Prowadzi badania due diligence spółek w zakresie prawa handlowego i praw własności intelektualnej.
 • Wspiera start-upy w pozyskiwaniu finansowania i ochronie innowacyjnych pomysłów i technologii oraz prowadzi badania due diligence start-upów.
 • Doradza w szczególności przedsiębiorcom z branży technologicznej, farmaceutycznej, IT, e-commerce, wydawniczej, reklamowej i FMCG.
 • Wsparcie strat-upu technologicznego w procesie pozyskiwania finansowania, bieżące doradztwo prawne, w tym w zakresie znaków towarowych i umów handlowych
 • Bieżąca obsługa prawna obejmująca przygotowywanie umów oraz doradztwo w kwestiach korporacyjnych dla polsko-amerykańskiego start-upu oferującego oparte na sztucznej inteligencji rozwiązania do monitorowania prac budowlanych
 • Przedtransakcyjne due diligence spółki z sektora FinTech w zakresie praw własności intelektualnej do wykorzystywanej technologii oraz kluczowych umów handlowych
 • Doradztwo transakcyjne w procesie nabycia spółki będącej wiodącym producentem oprogramowania dla branży logistycznej i e-commerce
 • Wsparcie strat-upu z branży MedTech w pozyskiwaniu finansowania w ramach programu BRIdge Alfa realizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
 • Bieżąca obsługa prawna na rzecz polskiego wydawcy prasowego, obejmująca doradztwo w zakresie umów w procesie wydawniczym, umów z twórcami, ocenę prawną ryzyka związanego z publikacjami, doradztwo w zakresie prawa prasowego, dokumentacji online oraz kwestii korporacyjnych
 • Kompleksowe doradztwo prawne na rzecz jednego z czołowych magazynów modowych w Polsce w zakresie prawa własności intelektualnej oraz prawa prasowego
 • Radca prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie
 • Faculté de Droit, d’Économie et des Sciences Sociales na Uniwersytecie w Tours, we Francji (program wymiany studenckiej)
 • Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Łódzki
 • Języki: angielski, francuski