Barbara Tchórzewska

Młodszy Prawnik I Aplikant adwokacki  
Linkedin
  • Specjalizuje się w prawie procesowym oraz upadłościowym 
  • Ma doświadczenie w doradztwie w sprawach karnych, cywilnych oraz gospodarczych, a także w postępowaniach arbitrażowych 
  • Posiada doświadczenie w zakresie prowadzenia postępowań upadłościowych 
  • Doradztwo na rzecz spółek giełdowych w sporach korporacyjnych, dotyczących m.in. zaspokojenia roszczeń wynikających z instrumentów finansowych 
  • Prowadzenie złożonych postępowań z zakresu prawa upadłościowego, w tym upadłości osób fizycznych, oraz doradztwo na rzecz strony jednego z największych postępowań upadłościowych w Polsce  
  • Doradztwo na rzecz podmiotów z branży medialnej z zakresu sporów o naruszenie dóbr osobistych 
  • Doradztwo w postępowaniach arbitrażowych przed polskimi i międzynarodowymi sądami polubownymi  
  • 2020 Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Warszawski  
  • 2021 Aplikant adwokacki 
  • Języki: angielski