Julia Wysocka

Starszy Prawnik | Adwokat
Linkedin
 • Specjalizuje się w prawie finansowym, bankowym i handlowym, ze szczególnym uwzględnieniem transakcji finansowania oraz restrukturyzacji finansowej spółek, finansowania projektów inwestycyjnych oraz w prawie spółek
 • Jest doradcą prawnym w zakresie finansowania inwestycji na rzecz podmiotów z sektora OZE (zielona energia)
 • Uczestniczy w krajowych i transgranicznych transakcjach finansowania typu project, acquisition i asset finance oraz transakcjach związanych z restrukturyzacją zadłużenia, w tym w zakresie sporządzania dokumentacji finansowej oraz dokumentacji dla ustanowienia zabezpieczeń
 • Bierze udział w badaniach due diligence podmiotów gospodarczych oraz instytucji finansowych z zakresu prawa handlowego i finansowego, w szczególności w związku z transakcjami nabycia (asset deal oraz share deal)
 • Doradzała przy projektach związanych z nabywaniem lub zbywaniem wierzytelności
 • Posiada szerokie doświadczenie w zakresie transakcji handlowych, w tym fuzji i przejęć
 • Doradza podmiotom działającym w różnych sektorach gospodarki, w szczególności z branży finansowej, energetycznej, handlowej oraz elektronicznej, w zakresie sporządzania i negocjacji treści kontraktów handlowych dla tych podmiotów
 • Doradztwo prawne dla szwajcarskiego funduszu inwestycyjnego w ramach finansowania innowacyjnych projektów z branży energetycznej. Doradztwo prawne obejmowało opracowanie struktury transakcji, przeprowadzenie kompleksowego badania prawnego (due diligence) oraz przygotowanie kompletu dokumentacji transakcyjnej, wartość ok 30 mln EUR
 • Nabycie nieruchomości i restrukturyzacja zadłużenia, doradztwo prawne na rzecz funduszu zarządzanego przez Griffin Real Estate przy nabyciu i finansowaniu nabycia warszawskiego biurowca, wartość ok. 63 mln EUR
 • Doradztwo przy finansowaniach udzielanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego w latach 2015 -2016
 • Restrukturyzacje korporacyjne spółek z Grupy Griffin, wsparcie w zakresie korporacyjnym oraz finansowym w ramach fuzji i przejęć, wartość ok. 30mln EUR
 • Obsługa prawna transakcji połączenia spółek z branży elektronicznej, w tym spółki będącej liderem w zakresie dystrybucji IT i mobilnej
 • Obsługa korporacyjna polskiej spółki będącej producentem opakowań plastikowych oraz kompleksowe wsparcie w zakresie przygotowania dokumentacji związanej z ekspansją produkcyjną i dystrybucyjną na rynki wschodnie
 • Doradztwo prawne podczas procesu dual listingu największej polskiej spółki z branży HR notowanej na GPW i wprowadzaniu jej akcji do obrotu na Londyńską Giełdę Papierów Wartościowych (LSE) we współpracy z Pinsent Masons (UK) oraz ProPrimo Consultants
 • 2010 Szkoła Prawa Angielskiego i Europejskiego organizowana przez Uniwersytet w Cambridge i Uniwersytet Warszawski
 • 2010 Prawo, Cardiff University
 • 2011 Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Warszawski
 • 2019 Adwokat, członek Izby Adwokackiej w Warszawie
 • Języki: angielski, niemiecki i hiszpański