Katarzyna Chruślińska

Prawnik | Aplikant radcowski
Linkedin
 • Katarzyna specjalizuje się w kompleksowym doradztwie prawnym dotyczącym zbywania i nabywania nieruchomości, w tym przeprowadza badania typu due diligence, przygotowuje oraz negocjuje dokumenty przedtransakcyjne i transakcyjne, jak również doradza klientom w fazie potransakcyjnej.
 • Uczestniczy w projektach związanych z restrukturyzacją grup kapitałowych działających na rynku nieruchomości oraz tworzeniem struktur korporacyjnych na potrzeby inwestycji nieruchomościowych.
 • Doradza klientom z sektora nieruchomości w bieżących sprawach korporacyjnych.
 • Przygotowuje i negocjuje umowy najmu, zarówno dla wynajmujących, jak i najemców, doradza w zakresie prawidłowego wykonywania umów najmu, a także innych umów dotyczących korzystania z nieruchomości.
 • Jest współautorką artykułów i publikacji z zakresu prawa nieruchomości.
 • Transakcje związane ze sprzedażą przedsiębiorstw oraz zorganizowanych części przedsiębiorstw
 • Uzyskiwanie zgód oraz pozwoleń niezbędnych do przeprowadzenia procesów inwestycyjnych w zakresie budownictwa komercyjnego
 • 2015 Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych, Uniwersytet Warszawski
 • 2016 Center for American Law Studies, Levin College of Law, University of Florida
 • 2017 Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Warszawski
 • 2018 – 2020 Aplikant radcowski, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie
 • Języki: angielski