Norbert Lutowski

Asystent prawny
Linkedin
  • Specjalizuje się w doradztwie dla strat-upów w zakresie ochrony własności intelektualnej i technologii
  • Bierze udział w bieżącej obsłudze prawnej podmiotów z sektora medialnego i nowych technologii
  • Interesuje się szeroko rozumianym prawem nowych technologii, w szczególności w branży Gamedev
  • 2018-2023 Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Warszawski
  • Certyfikat biegłości językowej Uniwersytetu Warszawskiego
  • Członek Koła Naukowego Prawa Bankowego
  • Języki: angielski