Olga Tajak

Prawnik

Fuzje i przejęcia | Prawo spółek

Email: Olga.Tajak@mddp.pl
Tel.: (+48) 22 322 68 88

Linkedin
  • Specjalizuje się w prawie spółek ze szczególnym uwzględnieniem prawa korporacyjnego oraz transakcji fuzji i przejęć
  • Ma doświadczenie w transakcjach dotyczących przekształceń, podziałów oraz połączeń spółek, w tym transgranicznych, restrukturyzacjach grup kapitałowych, a także transakcjach typu share deal oraz asset deal
  • Posiada doświadczenie w zakresie badania stanu prawnego spółek (due diligence) prowadzących działalność w różnych branżach
  • Wspiera spółki w realizacji wymogów ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (AML)
  • Specjalista ds. prawnych w towarzystwie funduszy inwestycyjnych
  • Wdrażanie procesów restrukturyzacyjnych wewnątrz grup kapitałowych (w tym podziałów, połączeń, przekształceń oraz likwidacji spółek)
  • Przeprowadzanie badań prawnych spółek (due diligence)
  • Przygotowanie od strony prawnej transakcji nabycia i sprzedaży udziałów w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością oraz pomoc we wszelkich post-transakcyjnych czynnościach prawnych
  • 2018 Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Jagielloński
  • Języki: angielski