Patryk Kozuj

Młodszy Prawnik

Fuzje i przejęcia | Prawo spółek

Email: Patryk.Kozuj@mddp.pl
Tel.: (+48) 22 322 68 88

Linkedin
  • Specjalizuje się w prawie spółek ze szczególnym uwzględnieniem prawa korporacyjnego, transakcji fuzji i przejęć oraz restrukturyzacjach grup kapitałowych
  •  Bierze udział w badaniach due diligence podmiotów gospodarczych, w szczególności w związku z transakcjami nabycia (asset deal oraz share deal)
  • Posiada doświadczenie w tworzeniu, przekształcaniu, łączeniu oraz likwidacjach spółek osobowych i kapitałowych
  • Posiada doświadczenia związane z obsługą korporacyjną spółek publicznych
  • Realizuje projekty dotyczące emisji obligacji i innych instrumentów dłużnych
  • Wdrażanie procesów restrukturyzacyjnych wewnątrz grup kapitałowych (w tym podziałów, połączeń, przekształceń oraz likwidacji spółek) dla klienta będącego liderem inwestycji w branży nieruchomościowej na rynku CEE
  • Udział w projekcie związanym z obsługą prawną pierwszej ofert publicznej (wartość oferty ponad 5 mln PLN) realizowanej przez startup z segmentu gamingowego oraz wprowadzeniem akcji tego podmiotu na rynek NewConnect
  • 2018 Wydział Prawa i Administracji, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie 
  • Języki: angielski