Rafał Strzępek

Młodszy Prawnik | Aplikant radcowski
Linkedin
  • Specjalizuje się w finansowaniu projektów inwestycyjnych, w szczególności związanych z zieloną energią
  • Uczestniczy w krajowych i transgranicznych transakcjach finansowania, w tym w zakresie sporządzania dokumentacji finansowej oraz dokumentacji dla ustanowienia zabezpieczeń
  • Ma doświadczenie związane z obsługą korporacyjną spółek
  • Doradztwo prawne dla szwajcarskiego funduszu inwestycyjnego w ramach finansowania innowacyjnych projektów z branży energetycznej
  • 2018 Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Warszawski
  • 2013 Wydział Zarządzania, Uniwersytet Łódzki
  • Język: angielski