Wiktor Rustecki

Prawnik | Adwokat

Linkedin
 • Specjalizuje się w postępowaniach sądowych, prawie ochrony konkurencji, prawie umów i rozwiązywaniu sporów
 • Reprezentuje klientów przed sądami powszechnymi, urzędami centralnymi i sądami administracyjnymi, specjalizując się przede wszystkim w sporach o charakterze gospodarczym
 • Ma szerokie doświadczenie w aspektach regulacyjnych związanych z ubezpieczeniami gospodarczymi
 • Wspiera zespół prawa korporacyjnego przy tworzeniu i opiniowaniu umów faktoringu, w tym dla podmiotów działających transgranicznie na terenie Polski
 • Prowadzi bieżącą obsługę prawną podmiotów z branży leasingowej i ubezpieczeniowej wspierając je m.in. w zakresie warunków umownych i dystrybucji produktów ubezpieczeniowych
 • Reprezentacja klienta z branży kinematograficznej przed Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumenta
 • Prowadzenie postępowania w sprawie nałożenia kary pieniężnej przed Urzędem Regulacji Energetyki dla klienta z branży metalurgicznej
 • Reprezentacja klienta z branży medialnej przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w sporze z Prezesem Urzędu Komunikacji Elektronicznej
 • Reprezentacja zarządcy nieruchomości w sporze o wartości przedmiotu sporu ponad 2 mln zł
 • Przygotowanie skargi kasacyjnej z zakresu użytkowania wieczystego w sprawie o wartości przedmiotu sporu 1,87 mln zł
 • Udział w transakcji o wartości 0,5 mld zł dotyczącej sprzedaży spółki leasingowej należącej do banku
 • Prowadzenie spraw spornych podmiotów z branży informatycznej i medycznej
 • Realizacja projektów dla klientów z branży ubezpieczeniowej w zakresie m.in. tworzenia modeli dystrybucji ubezpieczeń, prowadzenia działalności na terenie Polski na podstawie unijnej swobody świadczenia usług i swobody przedsiębiorczości, w tym dla podmiotów z Niemiec, Malty i Bułgarii, tworzenia warunków współpracy leasingodawców z bankami, zakładami ubezpieczeń i pośrednikami finansowymi, due diligence ogólnych warunków umownych dla ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych jednego z wiodących zakładów ubezpieczeń, oceny wymogów regulacyjnych i ich zastosowania przez klientów
 • 2017 kurs Centrum Prawa Amerykańskiego – wspólna inicjatywa Uniwersytetu Florydy i Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • 2018 Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Warszawski
 • 2018 – 2020 Aplikant adwokacki, członek Izby Adwokackiej w Warszawie
 • Języki: angielski