Wiktoria Chwiedosik

Starszy prawnik | Radca prawny

Fuzje i przejęcia | Prawo spółek | Prawo umów | Reorganizacja grup kapitałowych

Email: Wiktoria.Chwiedosik@mddp.pl
Tel.: (+48) 22 322 68 88

Tel.: 783 770 171

Linkedin
 • Ekspert w zakresie prawa spółek oraz reorganizacji grup kapitałowych
 • Posiada bogate doświadczenie we wdrażaniu procesów restrukturyzacyjnych wewnątrz grup kapitałowych (w tym połączeń, podziałów, przekształceń oraz likwidacji spółek), wspierając klientów zarówno w fazie analitycznej, projektowej oraz wykonawczej projektu
 • Posiada doświadczenie w zakresie badania stanu prawnego spółek (due diligence) prowadzących działalność w różnych branżach
 • Świadczy kompleksowe doradztwo prawne w zakresie bieżącej obsługi korporacyjnej spółek z wielu sektorów gospodarki, w tym podmiotów posiadających kapitał zagraniczny
 • Stale monitoruje obowiązujące przepisy oraz zmieniającą się praktykę prawną w Polsce oraz Unii Europejskiej w celu kompleksowego wsparcia klientów w zakresie dostosowania prowadzonej przez nich działalności do obowiązujących przepisów prawa
 • Zapewnia wsparcie klientom w ramach negocjowania umów transakcyjnych (typu share deal lub asset deal)
 • Doradza polskim i zagranicznym inwestorom przy przedsięwzięciach typu joint venture oraz inwestycjach w Polsce
 • Pełni funkcję audytora wewnętrznego w towarzystwie funduszy inwestycyjnych
 • Kompleksowy proces restrukturyzacji grupy kapitałowej, właściciela nieruchomości w centrum Warszawy o wartości 68 MLN EUR
 • Transgraniczne połączenie spółek cypryjskich i polskich, w tym restrukturyzację przed połączeniem o wartości 180 MLN PLN
 • Kompleksowy proces restrukturyzacji grupy kapitałowej o wartości 35 MLN PLN
 • Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Warszawski
 • Podyplomowe Studium Prawa Europejskiego, Uniwersytet Warszawski
 • Studia Podyplomowe, Psychologia Biznesu dla Menadżerów, Akademia Leona Koźmińskiego
 • Radca prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie
 • Języki: angielski