W CZYM MOŻEMY POMÓC?

 • Doradztwo prawne na rzecz inwestorów i wykonawców z sektora OZE przy realizacji inwestycji, w tym bieżąca obsługa projektów inwestycyjnych
 • Doradztwo prawne podczas procesu uzyskiwania pozwolenia na budowę oraz pozwolenia na użytkowanie, a także decyzji środowiskowych w związku z inwestycją w OZE
 • Doradztwo prawne przy uzyskiwaniu decyzji o warunkach zabudowy oraz reprezentacja inwestorów w procedurach uchwalania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
 • Wsparcie podczas przenoszenia pozwoleń w przypadku nabywania nieruchomości w związku z inwestycją w OZE
 • Przygotowanie wszystkich niezbędnych wniosków oraz umów o roboty budowlane
 • Sporządzanie lub opiniowanie projektów umów związanych z konkretnym projektem inwestycyjnym w OZE, w szczególności umów przedwstępnych, umów sprzedaży, umów dzierżawy gruntów, umów o dzieło, umów o roboty budowlane i prowadzenie negocjacji w tym zakresie
 • Sporządzanie lub opiniowanie umów projektowych dla instalacji OZE w szczególności umów o poprawę efektywności energetycznej (EPC), umów projektowych z klientami, umów dostawy i montażu instalacji OZE oraz umów serwisowych
 • Reprezentacja przed organami administracji w procesie inwestycyjnym w OZE
 • Doradztwo prawne na rzecz inwestorów z sektora OZE oraz instytucji finansowych podczas procesu udzielenia finansowania na realizację projektów inwestycyjnych
 • Opracowanie struktury prawno-podatkowej transakcji
 • Przeprowadzanie analiz prawnych i przygotowanie raportów due diligence z zakresu prawa finansowego i korporacyjnego, w tym raportów typu red flag
 • Przygotowanie i negocjowanie dokumentacji transakcyjnej (w tym dokumentacji kredytowej i innych umów ramowych finansowania oraz dokumentów zabezpieczeń)
 • Obsługa transakcji w zakresie weryfikacji spełniania wstępnych i następczych warunków finansowania inwestycji
 • Doradztwo prawne z zakresu ustanowienia zabezpieczeń, w tym rejestracja zastawów rejestrowych i hipotek
 • Sporządzane opinii prawnych na potrzeby transakcji, zarówno w zakresie zdolności do czynności prawnych podmiotu finansowanego jak i w zakresie ważności i wykonalności zobowiązań zaciągniętych w ramach finansowania
 • Post-transakcyjna obsługa prawna obejmująca nadzór nad przestrzeganiem założeń projektu inwestycyjnego w OZE oraz prawidłowe wykonywanie zobowiązań wynikających z zawartej dokumentacji transakcyjnej
 • Doradztwo prawne w zakresie zmiany warunków finansowania i procesie zwalniania istniejących zabezpieczeń
 • Doradztwo regulacyjne i reprezentacja w postępowaniach administracyjnych i sądowych, w tym przed Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki i Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz sądami administracyjnymi i powszechnymi
 • Sporządzanie opinii prawnych na tematy regulacyjne związane z sektorem OZE w zakresie prawa energetycznego, w szczególności OZE oraz prawa Unii Europejskiej

Zespół MDDP Olkiewicz i Wspólnicy

Zespół zielonej energii MDDP Olkiewicz i Wspólnicy doradza prawnie inwestorom i wykonawcom z sektora OZE w obszarze finansowania innowacyjnych przedsięwzięć inwestycyjnych (m.in. instalacji farm wiatrowych, biogazowni oraz instalacji fotowoltaicznych).

Dostrzegamy perspektywy jakie przynoszą odnawialne źródła energii i rozwiązania mające na celu podniesienie efektywności energetycznej przedsiębiorców i oferujemy kompleksowe wsparcie w zakresie opracowywania struktury transakcji (z uwzględnieniem aspektów podatkowych we współpracy ze spółką podatkową MDDP), jak i przygotowania kompletu dokumentacji transakcyjnej, tak aby odpowiadała ona potrzebom i oczekiwaniom klientów.

Zapewniamy wsparcie wyspecjalizowanego oraz doświadczonego zespołu ekspertów w zakresie zagadnień prawnych niezbędnych do rozpoczęcia i przeprowadzenia procesu inwestycyjnego w OZE – w szczególności z zakresu prawa nieruchomości, prawa administracyjnego, prawa energetycznego, prawa gospodarczego i prawa finansowego.

Bądź na bieżąco

Aktualne informacje prawne od najlepszych specjalistów zawsze na Twojej skrzynce e-mail!

ZAPISZ SIĘ NA NEWSLETTER